Ühekordse plasti direktiiv

Eesmärk

Direktiivi eesmärk on vältida ja vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, eelkõige veekeskkonnale ja inimeste tervisele ning edendada üleminekut ringmajandusele. Direktiiv keskendub kümnele kõige probleemsemale ühekordselt kasutatavale plasttootele ja plasti sisaldavatele kalapüügivahenditele, mis moodustavad kokku ligi 70% mereprügi esemetest. Lisaks keskendub direktiiv kahele plasti tüübile - vahtpolüstüreen ja oksüdantide toimel lagunev plast.

Direktiivi jõustumine ja üle võtmine Eesti õigusruumi 

2. juulil 2019 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

Liikmesriikidel on kohustus võtta direktiivi nõuded üle oma õigusruumi 3. juuliks 2021. Hetkeseisuga võib hinnata, et Eestil seda tähtaega ei ole võimalik erinevatel põhjustel täita.  Direktiivi ülevõtmiseks on vajalik muuta jäätmeseadust, pakendiseadust ja tubakaseadust. Eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks kõikidele huvigruppidele juunis. Direktiiviga kavandatavad seadusemuudatused võiksid jõuda Riigikogusse menetlemiseks sügisistungjärgul.

Ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida direktiiv puudutab:

o toidupakendid
o joogitopsid
o vatitikud
o söögiriistad, taldrikud, joogikõrred ja jookide segamispulgad
o õhupallid ja õhupallide varred
o pakid ja pakkematerjalid
o joogipakendid, sh nende korgid ja kaaned
o tubakatoodete filtrid
o niisutatud salvrätikud, hügieenisidemed, tampoonid ja tampoonide aplikaatorid
o õhukesed plastkandekotid

Euroopa Komisjon on avaldanud näiteid sisaldavad suunised selle kohta, mida tuleb SUP direktiivi kohaldamisel lugeda ühekordselt kasutatavaks plasttooteks.

Euroopa Komisjoni suunised ühekordselt kasutatavate plasttoodete kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/904 teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (2021/C 216/01) on leitavad: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:216:FULL&from=EN

Vaata, millised on olulisemad muudatused, mis direktiivi ülevõtmisega kaasnevad.

Ajakava

 

Aeg
Tegevus
06.10.2020

Veebiseminar "Tasakaalustatud lahenduste leidmine ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks!"

Ettekanded:

1. Keskkonnaministeeriumi avasõnad

2. Mõju analüüsi teostajate ettekanne

3. Topsiringi ettekanne

4. Veterinaar- ja Toiduameti ettekanne

Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate
meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse
rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs

oktoober-detsember 2020 Sisendi kogumine õigusloome protsessiks
jaanuar 2021 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kooskõlastamine ministeeriumite ja KOV-i ühendustega, tagasiside huvigruppidelt

juuni-august 2021

21.06.2021

Seaduse eelnõu kooskõlastamine ministeeriumite ja KOV-i ühendustega, tagasiside huvigruppidelt ning eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele

Seaduse eelnõud tutvustava infoseminari ettekanne

Seaduse eelnõud tutvustava infoseminari salvestus (seminari algus alates 00:04:00)

sügis 2021 Riigikogu menetlus
 

Direktiiv
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv (el) 2019/904, 5. Juuni 2019, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta.

Rakendusaktid
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta.

Direktiiviga hõlmatud tooteid täpsustav suunisdokument

Commission guidelines on single-use plastic products in accordance with Directive (EU)
2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction
of the impact of certain plastic products on the environment.

Direktiiviga hõlmatud tooteid täpsustav suunisdokument (eesti keeles).

 

Lisainfo

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 28. juuni 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.