Kompleksloakohustusega käitised

Keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba) on loa andja antud kirjalik tähtajatu dokument, mis annab õiguse kasutada käitist viisil, mis tagab tootmise võimalikult väikese mõju keskkonnale ning inimese tervisele (THSi § 7). Kompleksluba asendab üksikuid keskkonnalube - vee erikasutusluba, jäätmeluba ja välisõhu saasteluba. Seejuures vaadeldakse mõju keskkonnale kompleksselt ning ühe näitaja paremaks muutmine ei tohi põhjustada teiste halvenemist, nt õhkuheite vähendamine ei tohi põhjustada jäätmetekke või vetteheite suurenemist.

Kompleksloa omamise kohustus on järgmistes tegevusvaldkondades:
1. energeetikatööstus
2. metallide tootmine ja töötlemine
3. mineraalsete materjalide töötlemine
4. keemiatööstus
5. jäätmekäitlus
6. tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine
7. toiduainetööstus, sealhulgas sööda tootmine
8. sea-, veise- ja linnukasvatus
9. pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil
10. vineeri ja puitkiudplaatide tootmine
11. grafiidi ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel
12. loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtt
13. puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine
14. punktides 1–13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumine
15. punktides 1–14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest pärineva heitvee iseseisvalt käitatav puhastamine, välja arvatud heitvee puhastamine ühiskanalisatsiooni reoveepuhastites

 

Käitiste tegevuseks on vaja taotleda kompleksluba juhul, kui tegevus kuulub olulise keskkonnamõjuga alltegevusvaldkonda ja selle maht ületab kindlaks määratud künnisvõimsused. Nende hulgas on ka selliseid tegevusvaldkondi, millele ei ole kehtestatud künnisvõimsust, st kompleksluba on vajalik sõltumata tegevus(tootmis-)mahust. Allategevusvaldkonnad ja nende künnisvõimsused on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.


Kompleksloa kohustusega käitiste tegevuse keskkonnaalase kontrolli läbi viimiseks on kehtestatud Kompleksloa kohustusega käitiste keskkonnaalase kontrolli üleriigiline kava. Kava alusel koostatakse korrapärase keskkonnaalase kontrolli programm.


Komplekslubade, nende taotlemise ning muutmise menetluste ja käitiste kontrolliaruannetega on võimalik tutvuda KOTKAS keskkonnalubade registris 

Kuni 2020. aastani koostatud käitiste kontrolliaruannetega on võimalik tutvuda siin.

Kompleksloakohustusega käitised, viimati muudetud 28.06.2017:

 

Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi Käitise nimetus Käitise aadress (tegevuskoha järgi) Käitaja nimetus Käitaja (opereerija) aadress

Energia tootmine

       
Kokku 20
1.1 1 Elering AS Kiisa avariireserv elektrijaam Tagamaa mü, Kirdalu küla, Saku, Harjumaa   Elering AS Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, Harjumaa
1.1 1 Iru Elektrijaam Eesti Energia AS Peterburi tee 105, 74114 Maardu, Harjumaa Eesti Energia Aktsiaselts Peterburi tee 105, Maardu 74114
1.1 1 Mustamäe katlamaja Kadaka tee 181, Tallinn AS Tallinna Küte Punane 36, 13619 Tallinn
1.1 1 Kadaka katlamaja Marja 5, Tallinn AS Tallinna Küte Punane 36, 13619 Tallinn
1.1 1 Tallinna Elektrijaam Tooma 14/Väomurru 1, 11415 Tallinn Tallinna Elektrijaam OÜ Tooma 14/Väomurru 1, 11415 Tallinn
1.1 1 Termoil terminal Vana-Narva mnt 27A, Maardu AS Vopak E.O.S Pirita tee 102, 12011 Tallinn
1.1 1 Anne katlamaja Lohkva, Luunja vald 62211 Tartu maakond Anne Soojus AS Lohkva, Luunja vald 62211 Tartu maakond
1.1 1 Koostootmisjaam Lohkva, Luunja vald 62211 Tartu maakond Anne Soojus AS Lohkva, Luunja vald 62211 Tartu maakond
1.1 1 Ropka Katlamaja Ringtee 8, Tartu Anne Soojus AS Lohkva, Luunja vald 62211 Tartu maakond
1.1 1 Turu katalamaja Turu 18, Tartu Anne Soojus AS Lohkva, Luunja vald 62211 Tartu maakond
1.1 1 Pärnu katlamaja Suur-J6e 52, Pärnu, 80040 Fortum Eesti AS  L66tsa 28, Tallinn
1.1 1 Pärnu koostootmisjaam Niidu 24, Pärnu, 80042 Fortum Eesti AS  L66tsa 28, Tallinn
1.1 1 Alexela Sillamäe AS naftasaaduste ja põlevkiviõli terminal katlamaja Kesk 2b, 2g, 2p ja 2u, 40231, Sillamäe Alexela Sillamäe AS  Kesk 2, 40231 Sillamäe
1.1 1 Auvere elektrijaam Auvere küla, Vaivara vald, 40101 Eesti Energia Narva Elekrijaamad AS Elektrijaama tee 59, 21004 Narva
1.1 1 Balti elektrijaam Elektrijaama tee 59, 21004 Narva Eesti Energia Narva Elekrijaamad AS Elektrijaama tee 59, 21004 Narva
1.1 1 Eesti elektrijaam Auvere küla, Vaivara vald, 40101 Eesti Energia Narva Elekrijaamad AS Elektrijaama tee 59, 21004 Narva
1.1 1 Sillamäe SEJ Kesk 4, Sillamäe 40231 Sillamäe SEJ Kesk 4, Sillamäe 40231
1.1 1 VKG Soojus AS Tipu- ja reservkatlamaja Ritsika 1, Kohtla-Järve 31027 VKG Soojus AS Ritsika 1, Kohtla-Järve 31027
1.1 1 VKG Energia OÜ Põhja SEJ Elektriku 3, 30199 Kohtla-Järve VKG Energia OÜ Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve
1.1 1 OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam Väo Reservkatlamaja CHP Tooma 14/Väomurru 1, 11415 Tallinn OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam Tooma 14/Väomurru 1, 11415 Tallinn

Energiakandjate toomine

       
Kokku 4
1.4.b 2.4 KKT Oil OÜ Turu 3, Kiviõli, 43125, Ida-Virumaa KKT Oil OÜ Turu 3, Kiviõli, 43125, Ida-Virumaa
1.4.b 2.4 VKG Oil AS KIVITER  Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve VKG OIL AS Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve
1.4.b 2.4 VKG Oil AS Petroter seade Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve VKG OIL AS Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve
1.4.b 2.4 Eesti Energia Õlitööstus AS Auvere, Vaivara vald 40101 Eesti Energia Õlitööstus AS Auvere, Vaivara vald 40101

Metallide tootmine ja töötlemine

       
Kokku 10
2.3.b 3.4 TMT OÜ Kopli 70A, 10412 Tallinn TMT OÜ Fosforiidi 4 74114 Maardu
2.3.c 3.5 ArcelorMittal Tallinn OÜ, Muuga kuumtsinkimistehas Koorma 5, 74115 Maardu ArcelorMittal Tallinn OÜ Koorma 5, 74115 Maardu
2.5.a 3.8 Molycorp Silmet AS Kesk 2, Sillamäe, 40231, Ida-Viru maakond Molycorp Silmet AS Kesk 2, Sillamäe, 40231, Ida-Viru maakond
2.5.b 3.8 Vanade pliiakude ümbertöötlemise tehas Kesk 2/26, Sillamäe, Ida-Virumaa, 40231 Ecometal AS Kesk 2/26, Sillamäe, Ida-Virumaa, 40231
2.5.b 3.8 MAST Europe OÜ Valukoja 12, 11415 Tallinn MAST Europe OÜ Valukoja 12, 11415 Tallinn
2.6 3.9 Kuumtsinkimise tehas Ylitalo 2, Kiiu, 74604 Kuusalu vald AS Galv-Est Ylitalo 2, Kiiu, 74604 Kuusalu vald
2.6 3.9 Norma AS Laki 14 10621 Tallinn Norma AS Laki 14 10621 Tallinn
2.6 3.9 Kuumtsinkimise tehas Lääne tn. 4, Paldiski, 76804 Harju AS PALDISKI TSINGIPADA Lääne tn. 4, Paldiski, 76804 Harju
2.6 3.9 Vasar OÜ Vana-Narva mnt 1 Maardu 74114 Harju  Vasar OÜ Vana-Narva mnt 1 Maardu 74114 Harju 
2.6 3.9 Metalliset Eesti AS Kulgu 5, Narva Metalliset Eesti AS Kalesi Raasiku vald 75201 Harju maakond

Mineraalsete materjalide töötlemine

       
Kokku 5
3.1 4.1 Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement Jaama 2, Kunda 44106, Lääne-Viru maakond Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement Jaama 2, Kunda 44106, Lääne-Viru maakond
3.1 4.1 Nordkalk AS Rakke lubjatehas Faehlmanni 11 a, 46301 Rakke Faehlmanni 11 a, 46301 Rakke Faehlmanni 11 a, 46301 Rakke
3.3 4.5 O-I Production Estonia AS Tehase 7, Järvakandi alev 79101 O-I Production Estonia AS Tehase 7, Järvakandi alev 79101
3.5 4.7 Tehas Fibo ExClay Häädemeeste Pärnumaa 86001 Saint-Gobain Ehitustooted AS Peterburi tee 75, Tallinn, 11415
3.5 4.7 Wienerberger Aktsiaselts tellisetehas Kordoni 1, Aseri alevik, Aseri vald 43401, Ida-Viru maakond Wienerberger Aktsiaselts tellisetehas Kordoni 1, Aseri alevik, Aseri vald 43401, Ida-Viru maakond

Keemiatööstus

       
Kokku 14
4.1.a 5.1.1 BLRT Grupp AS (Kopli) Kopli 103, 11712 Tallinn BLRT Grupp AS Kopli 10,3 11712 Tallinn
4.1.a 5.1.1 High Tech Recycling OÜ Naftabaasi, Jaanika küla, Nissi vald, 76211 Harjumaa High Tech Recycling OÜ Naftabaasi, Jaanika küla, Nissi vald, 76211 Harjumaa
4.1.a 5.1.1 AS NOVOTRADE INVEST Keemia 2c-1, 30328 Kohtla-Järve AS NOVOTRADE INVEST Keemia 2c-1, 30328 Kohtla-Järve
4.1.b 5.1.2 Baltic Foam OÜ Nuudi tee 20, Uusküla küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74114 Baltic Foam OÜ Nuudi tee 20, Uusküla küla, Jõelähtme vald, Harjumaa 74114
4.1.b 5.1.2 Bio Neft OÜ Kaldamäe, Tuula küla, Harju mk Bio Neft OÜ Pärnu mnt 110-151, Tallinn 11312
4.1.b 5.1.2 Hesta Chemicals OÜ (endine Reffor OÜ) Vääna katlamaja, Vääna küla, Harku vald, 76903 Harjumaa Hesta Chemicals OÜ (endine Reffor OÜ) Vääna katlamaja, Vääna küla, Harku vald, 76903 Harjumaa
4.1.b 5.1.2 Formaliiniseade Mäealuse 9, Kiviõli VIRU KEEMIA GRUPP AS Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve
4.1.b 5.1.2 VKG OIL AS vaikude sünteesi seade Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa VKG OIL AS Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
4.1.b 5.1.2 Eastman Specialties OÜ bensoehape ja tema derivaatide tootmine Uus Tehase 8, 30328 Kohtla-Järve Eastman Specialties OÜ Uus Tehase 8, 30328 Kohtla-Järve
4.1.j 5.1.20 Akzo Nobel Baltics AS Rapla tootmiskompleks Kastani 7, 79514 RAPLA Akzo Nobel Baltics AS R.Tobiase 8, 10147 Tallinn
4.1.j 5.1.20 Henkel Makroflex AS Pärnu tehas Savi 12, 80041 Pärnu Henkel Makroflex AS  Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn
4.1.h 5.1.8 Aktsiaselts ESFIL TEHNO Tööstuse 6, Sillamäe 40231, Ida-Viru maakond Aktsiaselts ESFIL TEHNO Tööstuse 6, Sillamäe 40231, Ida-Viru maakond
4.3 5.1.16 Aktsiaselts NITROFERT Järveküla tee 1 30328 Kohtla-Järve Aktsiaselts NITROFERT Järveküla tee 1 30328 Kohtla-Järve
4.6 5.1.19 ORICA EESTI OÜ Mustanina, Vaivara vald 40102, Ida-Viru maakond ORICA EESTI OÜ Mustanina, Vaivara vald 40102, Ida-Viru maakond

Ohtlike jäätmete käitlemine

       
Kokku 7
5.1 6.1 Portlif Grupp OÜ Tehase 9, Kohtla-Järve Portlif Grupp OÜ Tehase 9, Kohtla-Järve
5.1 6.1 Aktsiaselts ÖKOSIL Kesk 2, Sillamäe 40231, Ida-Viru maakond Aktsiaselts ÖKOSIL Kesk 2, Sillamäe 40231, Ida-Viru maakond
5.1 6.1 Veepuhastusjaam Pumer 1 Paljassaare sadama kai, Paljassaare tee 28, Tallinn VAGGEN AS Tööstuse 46, 10416 Tallinn
5.1 6.1 AS Green Marine pilsivee ja muude õliste jäätmete töötlemise kompleks Nõlva 13, 10416 Tallinn GREEN MARINE AS Uus-Sadama 19-13, 10120 Tallinn
5.1 6.1 Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskus (TOJK) Suur-Sõjamäe 37/39, Soodevahe küla, Rae vald Harjumaa BAO ohtlikud jäätmed OÜ Suur-Sõjamäe 37/39, Soodevahe küla, Rae vald Harjumaa
5.1 6.1 JL CAPITAL OÜ, endine AS Green Marine Nõlva 13, Tallinn 10416 JL CAPITAL OÜ, endine AS Green Marine Nõlva 13, Tallinn 10416
5.1 6.1 Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumis- ja käitluskeskus. AS Epler&Lorenz ohtlike jäätmete käitluskeskus Ravila 75a, 51014 TARTU aktsiaselts Epler & Lorenz Ravila 75a, 51014 TARTU
5.1 6.1 Suur-Sõjamäe 31a/33 jäätmekäitluskeskus Suur-Sõjamäe tn 31a, Suur-Sõjamäe tn 33,
Tallinn 11415
RAGN-SELLS AS Suur-Sõjamäe 50 11415 Tallinn

Tavajäätmete käitlemine

       
Kokku 8
5.3 7.1 Ilmatsalu biogaasi- ja koostootmisjaam Raba tee 4a, Ilmatsalu, 61401 Tartumaa Raba tee 4a, Ilmatsalu, 61401 Tartumaa Rotermanni 8, 10111 Tallinn
5.3 7.1 Slops OÜ Maleva 4, 11711 Tallinn Slops OÜ Maleva 4, 11711 Tallinn
5.3 7.1 Paikuse prügila Põlendmaa küla, Paikuse vald, Pärnumaa Osaühing PAIKRE Pärnade puiestee 11, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnumaa, 80046
5.3 7.1 Vanarehvide pürolüüsi tehas Sauna tn 4, 44109 Kunda, Lääne-Virumaa Hansa Biodiesel OÜ Rätsepa tee 24, Kiili vald, Lähtse küla, Harjumaa
5.3.a 7.1 Altum OÜ Lao kinnistu, Uuaru küla, Anija vald, Harjumaa Altum OÜ Salme 24-8, 10413 Tallinn
5.3.a 7.2 Tallinna Prügila Loovälja Rebala Jõelähtme vald 74202 Harju maakond AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS Loovälja Rebala Jõelähtme vald 74202 Harju maakond
5.3.a.i 7.2.1 Vinni biogaasijaam Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa OÜ Vinni Biogaas Regati pst 1, 11911 Tallinn

Prügilate käitamine

       
Kokku 4
5.4 7.1 Väätsa Prügila AS Roovere Väätsa vald 72805 Järva maakond Väätsa Prügila AS Roovere Väätsa vald 72805 Järva maakond
5.4 8 Torma prügila Võtikvere küla, Torma vald, 48525 OÜ AMESTOP Jõgeva mnt 10, Torma vald, 48502
5.4 8 Uikala Prügila Kukruse küla, 30623 Kohtla vald, Ida-Viru maakond UIKALA PRÜGILA AS Kukruse küla, 30623 Kohtla vald, Ida-Viru maakond
5.5 6.5 Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskus, ladestuspaik, kompostväljak, ajutine ladu (VOJK) Auvere küla, Vaivara Vald 40101, Ida-Viru maakond Keskkonnaagentuur Mustamäe tee 33, Tallinn 10616

Tselluloosi-, paberi- ja tekstiiltööstus ning nahaparkimine

       
Kokku 6
6.1.a 9.1 Haavapuitmassi tehas Jaama 21 Kunda 44106 Lääne-Viru maakond Aktsiaselts Estonian Cell Jaama 21 Kunda 44106 Lääne-Viru maakond
6.1.a 9.1 Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Anija mnt 10 Kehra Anija vald 74305 Harju maakond Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Anija mnt 10 Kehra Anija vald 74305 Harju maakond
6.1.c 12.2 Aktsiaselts REPO VABRIKUD Maidla tee 7 Püssi 43222 Ida-Viru maakond Aktsiaselts REPO VABRIKUD Maidla tee 7 Püssi 43222 Ida-Viru maakond
6.1.c 12.2 Skano Fibreboard Rääma 31 Pärnu 80044 Skano Fibreboard OÜ Rääma 31 Pärnu 80044
6.1.c 12.2 Püssi puitkiudplaadi tehas Männiku 16, Püssi, 43222 Skano Fibreboard OÜ Rääma 31 Pärnu 80044
6.1.c 12.2 Dream Slats OÜ Rannu küla, Aseri vald, 43401 Ida-Virumaa Dream Slats OÜ Rannu küla, Aseri vald, 43401 Ida-Virumaa

Toiduainetööstus ja sööda tootmine

       
Kokku 7
6.4.a 10.1.1 AS Tallegg tapamaja Sütemetsa tee 56, Laabi, Harku vald, Harjumaa AS HKScan Estonia Roodevälja küla, Sõmeru vald 44207, Lääne-Virumaa
6.4.b 10.1.2 Rakvere lihakombinaat Roodevälja küla, Sõmeru vald, 44207, Lääne-Virumaa AS HKScan Estonia Roodevälja küla, Sõmeru vald 44207, Lääne-Virumaa
6.4.b.i 10.1.2 Eesti Kalatootjate Keskühistu Ubaniidi, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond Kalajahu tehas Ubaniidi, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond
6.4.c 10.1.6 OÜ Paide Piim Prääma tee 11, 72720 Paide OÜ Paide Piim Prääma tee 11, 72720 Paide
6.4.c 10.1.6 Põltsamaa Meierei Välja tn 4, 48105 Põltsamaa AS E-Piim tootmine Pikk 16 Järva-Jaani alev Järva- Jaani vald Järva maakond 73301
6.4.c 10.1.6 Põlva tootmisosakond Jaama 20, 63399 Põlva TERE aktsiaselts Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn
6.4.c 10.1.6 Juustutehas Pikk 23, 65604 Võru linn VALIO EESTI AKTSIASELTS Sõpruse pst 145, Tallinna linn, Harju maakond, 13417

Sea-, veise- ja linnukasvatus KOKKU

       
Kokku 172
Linnukasvatus
       
Kokku 9
6.6.a 11.1.1 AS Tallegg Loo tootmisterritoorium (sh Loo broilerifarm), Saha broilerifarm (III), Saha sugunoorlinnufarmid (I, II), Ülgase sugulinnufarm Saha tee 18, Loo, Saha farmid, Saha küla, Ülgase farm, Ülgase küla, Jõelähtme vald HKScan Estonia AS (endine AS Tallegg (Loo, Saha, Ülgase) Roodevälja küla, Sõmeru vald 44207, Lääne-Virumaa
6.6.a 11.1.1 Tellivere noorlinnukasvatus; Kulli munejate kanade kasvatus Tellivere farm: Saha küla, Külli farm, Külli küla, Rae vald  HarjumaaJõelähtme vald, Harjumaa Koks Munatootmine OÜ Saha tee 18 Loo Jõelähtme vald 74201 Harju
6.6.a 11.1.1 Laabi farm, Rannamõisa farm, Kumna farm Laabi küla, Rannamõisa küla, Kumna küla, Harku vald , Harjumaa HKScan Estonia AS (endine AS Tallegg (Laabi, Rannamõisa, Kumna) Roodevälja küla, Sõmeru vald 44207, Lääne-Virumaa
6.6.a 11.1.1 Rosma kanalad Rosma küla Põlva vald, 63221 Põlvamaa Lõuna-Eesti Talumuna OÜ Peri küla Põlva vald, 63218 Põlvamaa
6.6.a 11.1.1 OÜ LINNU TALU Tagula küla Tõlliste vald, 68315 Valgamaa OÜ LINNU TALU Tagula küla Tõlliste vald, 68315 Valgamaa
6.6.a 11.1.1 OÜ Sanlind Lauküla farm Lauküla küla, Sangaste vald, Valgamaa OÜ Sanlind Kolmi, Tiidu küla, Sangaste vald, 67010 Valga maakond
6.6.a 11.1.1 OÜ Sanlind Tiidu küla Sangaste vald, 67010 Valgamaa OÜ Sanlind Kolmi, Tiidu küla, Sangaste vald, 67010 Valga maakond
6.6.a 11.1.1 Uudeküla broilerifarm Uudeküla küla, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond AS HKScan Estonia Saha tee 18 Loo Jõelähtme vald 74201 Harju maakond
6.6.a 11.1.1 Kaarma broilerifarm Ebavere küla, Väike-Maarja vald, 46209 Lääne-Virumaa AS HKScan Estonia Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond, 44207
Seakasvatus 
       
Kokku 48
6.6.b 11.1.2 Hinnu Seafarm Allika Kuusalu vald 74601 Harju maakond Hinnu Seafarm OÜ Allika Kuusalu vald 74601 Harju maakond
6.6.b 11.1.2 Triigi Seafarm Triigi küla, Kose vald, 75019, Harju maakond,     
6.6.b 11.1.2 Küüni-SF tulundusühistu Mustametsa küla Kuusalu vald 74602 Harju maakond Küüni-SF TÜH Mustametsa küla Kuusalu vald 74602 Harju maakond
6.6.b 11.1.2 Estpig SIGALA Väljaotsa küla, 72331 Türi vald, Järvamaa Estpig OÜ Tehnika 1, Oisu, 72301 Türi vald
6.6.b 11.1.2 Sõmeru sigala Anna Paide vald 72601 Järva maakond Sõmeru-S AS Anna Paide vald 72601 Järva maakond
6.6.b 11.1.2 Luuka sigala Raikküla küla, Raikküla vald 78402, Raplamaa OÜ Raikküla Seakasvatus Raikküla küla, Raikküla vald 78402, Raplamaa
6.6.b 11.1.2 Kehtna-Nurme ning Kumma seafarmid Kaeva Kehtna vald 79005 Rapla maakond Rey AS Kaeva Kehtna vald 79005 Rapla maakond
6.6.b 11.1.2 Veskimetsa sigala Veskimetsa, Nõmme küla Käina 92101 Käina Mõis OÜ Veskimetsa, Nõmme küla Käina 92101
6.6.b 11.1.2 Linnamäe seafarm Auaste küla, Oru vald, Läänemaa Atria Farmid OÜ Metsa 19, Valga, 68206
6.6.b 11.1.2 Pahi sigala Uduvere küla, Kaarma vald, Saaremaa, 93823 Saare Peekon OÜ Pähkla, Kaarma vald, 93823, Saare maakond
6.6.b 11.1.2 Pähkla seafarm Pähkla, Kaarma vald, 93823, Saare maakond Saare Peekon OÜ Pähkla, Kaarma vald, 93823, Saare maakond
6.6.b 11.1.2 Jööri sigala Jööri küla, Valjala vald, Saare maakond Valjala Seakasvatuse OÜ Jööri küla, Valjala vald, Saare maakond
6.6.b 11.1.2 Tagavere seafarm Salu küla, Orissaare vald, Saare maakond Valjala Seakasvatuse OÜ Jööri küla, Valjala vald, Saare maakond
6.6.b 11.1.2 Sakla seafarm Sakla küla, Valjala vald, Saare maakond Valjala Seakasvatuse OÜ Jööri küla, Valjala vald, Saare maakond
6.6.b 11.1.2 Palamuse seafarm Järvepera küla, Palamuse vald, 49207 Jõgevamaa Atria Farmid OÜ Metsa 19, Valga, 68206
6.6.b 11.1.2 OÜ Kaavere Agro Lustivere küla, 48002 JÕGEVAMAA OÜ Kaavere Agro Lustivere küla, 48002 JÕGEVAMAA
6.6.b 11.1.2 Lillevälja sigalakompleks Altnurga küla, Puurmani vald, 49002 JÕGEVAMAA OÜ KAUBI FARMID Kuperjanovi 70-8, 50409 TARTU
6.6.b 11.1.2 Kureoja farm ja jõusöödatehas Härjanurme, Puurmani vald, Jõgevamaa MARKILO OÜ Ööbiku 4 44315 Rakvere
6.6.b 11.1.2 Nõmme sigalakompleks Pauastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa Paju Talu Kaubandus OÜ Kaliküla küla, Põltsamaa vald, 48008 Jõgevamaa
6.6.b 11.1.2 Rõstla farm Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 JÕGEVAMAA Saimre Seakasvatuse OÜ Saimre Talu, Aidu küla, Paistu vald, Viljandimaa 69601
6.6.b 11.1.2 Laeva sigalakompleks Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartumaa OÜ Aiu PM Laeva Laeva vald 60608 Tartu maakond
6.6.b 11.1.2 Teedla seafarm Tilga küla, Rõngu vald, 61015 TARTUMAA Atria Farmid OÜ Metsa 19, Valga, 68206
6.6.b 11.1.2 Kasumetsa sigalakompleks Toruküla küla, Alatskivi vald, 60229 Tartumaa FRIENDSLAND OÜ Alatskivi 60201 Tartu maakond
6.6.b 11.1.2 Ilmatsalu laut Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, 61408 Tartumaa AS Tartu Agro Ilmatsalu Tähtvere vald 61401 Tartu maakond
6.6.b 11.1.2 Soofarm Rämsi küla, Puhja vald, 61301 TARTUMAA Tiku Talu FIE Tiina Parkja Koidu 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 TARTUMAA
6.6.b 11.1.2 Kula seafarm Sulaoja küla, Valgjärve vald, 63414 Põlvamaa Atria Farmid OÜ Metsa 19, Valga, 68206
6.6.b 11.1.2 Haameri talu seafarm Viluste küla, Veriora vald, 64225 Põlvamaa Haameri talu  Pahtpää küla, Veriora vald, 64217 Põlvamaa
6.6.b 11.1.2 Metsa seafarm Mammaste küla, Põlva vald, Põlvamaa Rakvere Farmid AS Viiratsi vald 70101 Viljandi maakond
6.6.b 11.1.2 Lutsu seafarm Lutsu küla, Põlva vald, 63210 Põlvamaa Rakvere Farmid AS Mäeltküla küla, Viiratsi vald, 70105 Viljandimaa
6.6.b 11.1.2 Säkna seafarm Säkna küla, Mooste vald, Põlvamaa Rakvere Farmid AS Viiratsi vald 70101 Viljandi maakond
6.6.b 11.1.2 Meremäe suurfarm Palandõ küla, Meremäe vald, 65324 Võrumaa OÜ KIMEKO Meremäe küla, Meremäe vald, 65302 Võrumaa
6.6.b 11.1.2 Tsooru seafarm Tsooru küla, Antsla vald, 66301 Võrumaa Rakvere Farmid AS Mäeltküla küla, Viiratsi vald, 70105 Viljandimaa
6.6.b 11.1.2 Kihlepa seafarm Kihlepa küla, Audru vald, Pärnumaa Lõpe Agro OÜ Lõpe küla Koonga vald 88402 Pärnu maakond
6.6.b 11.1.2 Lõpe seafarm Lõpe küla, Koonga vald, 88402 Pärnumaa Lõpe Agro OÜ Lõpe küla Koonga vald 88402 Pärnu maakond
6.6.b 11.1.2 Veelikse sigala Veelikse küla, Abja vald 69409 Viljandimaa Kivisalu Capital OÜ Sukahärma Märdi talu, Veskimäe küla, Abja vald, Viljandimaa, 69404
6.6.b 11.1.2 Nuki seafarm Pikru küla, Tarvastu vald, Viljandimaa OÜ Nukike Pikru küla, Tarvastu Vald, Viljandimaa
6.6.b 11.1.2 EKSEKO tootmiskompleks Mäeltküla, Viiratsi vald, Viljandimaa Rakvere Farmid AS Viiratsi vald 70101 Viljandi maakond
6.6.b 11.1.2 Vooru seafarm Vooru küla, Tarvastu vald, Viljandi maakond Rakvere Farmid AS Viiratsi vald 70101 Viljandi maakond
6.6.b 11.1.2 Aidu sigala Aidu küla Viljandi vald Viljandi maakond Saimre Seakasvatuse OÜ Vooru küla, Tarvastu vald, Viljandi maakond
6.6.b 11.1.2 Nurme sigala Kannuküla küla, Tarvastu vald, Viljandimaa Saimre Seakasvatuse OÜ Riia mnt 89/6, 71009 Viljandi
6.6.b 11.1.2 Linnamäe seafarm Auaste küla, Oru vald, Läänemaa Atria Farmid OÜ Metsa 19, Valga, 68206
6.6.b 11.1.2 Kõpsta seafarm Piibe küla, Rakke vald, Lääne-Virumaa 46301 OÜ Kõpsta Seafarm Piibe küla, Rakke vald, Lääne-Virumaa 46301
6.6.b 11.1.2 Kupna seafarm Voore küla, Vinni vald 46642, Lääne-Virumaa OÜ Kupna Mõis Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald 46604, Lääne-Viru maakond
6.6.b 11.1.2 Vajangu farm Vajangu küla, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa MARKILO OÜ Ööbiku 4 44315 Rakvere
6.6.b 11.1.2 Muuga Suurfarm Muuga küla, Laekvere vald, 46502 Lääne-Virumaa Muuga PM OÜ Muuga Laekvere vald 46502 Lääne-Viru maakond
6.6.b 11.1.2 Ulvi sigala Ulvi küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa Taropedaja OÜ Pala vald, Nõva küla
6.6.b 11.1.2 Pandivere seafarm Pandivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa OÜ SF Pandivere Tamme 2a, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald 46202, Lääne-Virumaa
Veisekasvatus
       
Kokku 117
- 11.1.3 Tammispea veisefarm, Varangu noorkarjalaudad Essu küla, Haljala vald 45303, Lääne-Viru maakond ÕITSENG OÜ Essu küla, Haljala vald 45303, Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Võhmuta PM AS Vajangu küla, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa Võhmuta PM AS Vajangu küla, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Viru-Jaagupi veisefarm Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald 46604, Lääne-Virumaa OÜ Voore Mõis Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald 46604, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Vetiku lüpsifarm Vetiku Vinni vald 44305 Lääne-Viru maakond OÜ VETIKU S.T. Vetiku Vinni vald 44305 Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Veski veisefarm Vao küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond, 46230 Vao Agro OÜ Vao küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond, 46230
-

11.1.3

Kakumäe lüpsifarm Pajusti alevik, Vinni vald, 46603 Lääne-Virumaa OÜ Trovador Tartu mnt 2, 46603 Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Triigi veisefarm Triigi küla, 46203 Väike-Maarja vald Triigi Farmer OÜ Triigi küla, 46203 Väike-Maarja vald
- 11.1.3 Tammikus farm Farmi tn, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa Tammikus OÜ Kiige 2-39, Vinni 46603, Lääne-Viru maakond 
- 11.1.3 Vaiatu suurfarm Vaiatu küla, 45236 Kadrina vald, Lääne-Virumaa OÜ Sarapiku Piim Vaiatu Kadrina vald 45204 Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 OÜ RAUFARM lüpsikarjalaut Raudla küla, Tapa vald, Lääne-Virumaa OÜ RAUFARM Jäneda küla, Tapa vald 73602, Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Loksa veisefarm Loksa küla Tamsalu vald. Lääne-Virumaa JK OTSA TALU OÜ Loksa Tamsalu vald 46105 Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Metsa lüpsifarm, Kuie noorlooma laut Vajangu Tamsalu vald 46002 Lääne-Viru maakond KUIE PMÜ Vajangu Tamsalu vald 46002 Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Koplimetsa farm, Aatmaa AS Koplimetsa, 74210 Maardu küla, Jõelähtme vald Aatmaa AS Saha tee 8, 74201 Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju
- 11.1.3 Ferax Haiba AS Haiba, Kernu vald, 76301 Harjumaa Ferax Haiba AS Haiba, Kernu vald, 76301 Harjumaa
- 11.1.3 Kuivajõe Farmer OÜ Karla küla, Kose vald, Harjumaa Kuivajõe Farmer OÜ Karla küla, Kose vald, Harjumaa
- 11.1.3 Metsaküla Piim AS Kumna, Harku vald, 76603 Harju  Metsaküla Piim AS Kumna, Harku vald, 76603 Harju 
- 11.1.3 PAKAR AS Pajupea küla, Farmi maaüksus, Rae vald, 75309 Harju PAKAR AS Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harju
- 11.1.3 Vilama Taluühistu Palvere Lauda, Palvere küla, 75108 Kose vald, Harju Vilama Taluühistu Vilama Kose vald 75101 Harju
- 11.1.3 Mägise suurfarm ning biogaasi- ja koostootmisjaam Mägise küla, Ambla vald, 73501 Järvamaa AS Aravete Agro Piibe mnt 16, Aravete alevik, Ambla vald, Järva maakond, 73501
- 11.1.3 Estonia OÜ Kõrtsi suurfarm Väljaotsa küla, Türi vald, Järvamaa OÜ ESTONIA Oisu alevik Türi vald 72301 Järva maakond
- 11.1.3 Kaasiku suurfarm, 2. Hiie suurfarm, 3. Taikse suurfarm, 4. Metsaküla suurfarm Väljaotsa küla, Tretla küla, Taikse küla, Metsaküla, Türi vald, Järvamaa OÜ ESTONIA Oisu alevik Türi vald 72301 Järva maakond
- 11.1.3 Järva PM OÜ Laaneotsa farmid Laaneotsa küla, Koeru vald, Järvamaa OÜ Järva PM Paide tee 5, Koeru alevik, Koeru vald 73001, Järva maakond
- 11.1.3 Kabala suurfarm Kabala, Türi vald 72001, Järva maakond KABALA AGRO OÜ Kabala, Türi vald 72001, Järva maakond
- 11.1.3 Reva suurfarm Metsla küla, Järva-Jaani vald, Järvamaa Karinu PM OÜ Karinu Järva-Jaani vald 73302 Järva maakond
- 11.1.3 Koigi suurfarm Koigi, Koigi vald 72501 Järva maakond Koigi OÜ Koigi, Koigi vald 72501 Järva maakond
- 11.1.3 Mündi veisefarm Mündi küla, Paide vald, 72762 Järvamaa Mäo PMÜ Jõe 1 Tarbja Paide vald 72751 Järva maakond
- 11.1.3 Tarbja veisefarm Tarbja küla Paide vald 72759 Järvamaa Mäo PMÜ Jõe 1 Tarbja Paide vald 72751 Järva maakond
- 11.1.3 Metstaguse Agro OÜ Tamme farm Tamme farm, Kuksema küla, Järva-Jaani vald OÜ Metstaguse Agro Kase 1 Järva-Jaani alev Järva-Jaani vald 73301 Järva maakond
- 11.1.3 Paistevälja farm Jalgsema küla, Järva-Jaani vald 73304, Järvamaa OÜ Paistevälja Jalgsema küla, Järva-Jaani vald 73304, Järvamaa
- 11.1.3 Peetri Suurfarm Peetri, Kareda vald, 73101, Järva maakond AS Peetri Põld ja Piim Ämbra, Kareda vald, Järvamaa
- 11.1.3 Rebruk Farm OÜ suurfarm Allikjärve küla, Roosna-Alliku vald, Järvamaa Rebruk Farm OÜ Reopalu Väätsa vald 72811 Järva maakond
- 11.1.3 Risti veisefarm Käsukonna küla, 72406 Imavere vald, Järvamaa AS Risti Agro Käsukonna küla, 72406 Imavere vald, Järvamaa
- 11.1.3 Sargvere suurfarm Sargvere Paide vald 72602 Järva maakond Sargvere PMÜ Sargvere Paide vald 72602 Järva maakond
- 11.1.3 Allikumõisa farm Türi-Alliku Türi vald 72231 Järva maakond AS TAC-Ettevõtted Türi-Alliku Türi vald 72231 Järva maakond
- 11.1.3 Otsa suurfarm Vetepere küla, Albu vald, Järvamaa Tammsaare OÜ, 10103468 Albu, Albu vald 73402 Järva maakond
- 11.1.3 Veskimäe suurfarm Päinurme Koigi vald 72502 Järva maakond VESKIMÄE AS Päinurme Koigi vald 72502 Järva maakond
- 11.1.3 Lõõla piimafarmikompleks Lõõla küla, Väätsa vald, Järva maakond AS Väätsa Agro Pikk 3, Väätsa, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
- 11.1.3 Karitsa lüpsikarjafarm Karitsa küla, Kaiu vald OÜ Kaiu LT Kasvandu tee 5, Kaiu vald
- 11.1.3 Laukna veisefarm Laukna küla, Märjamaa vald, Raplamaa Kärneri-Jõe osaühing Kullamaa Kullamaa vald 90701 Lääne maakond
- 11.1.3 KEHTNA MÕISA OÜ Pargi 6, Kehtna, 79001 Raplamaa KEHTNA MÕISA OÜ Pargi 6, Kehtna, 79001 Raplamaa
- 11.1.3 OÜ Orgita Põld Haimre veisefarm Haimre küla, Märjamaa vald, Raplamaa Orgita Põld OÜ Kasti Märjamaa vald 78202 Rapla maakond
- 11.1.3 Ingliste lüpsikarjalaut Kehtna vald, Ingliste küla 79004 Rapla Maakond Pae Farmer OÜ Pae Kehtna vald 79004 Rapla maakond
- 11.1.3 Piilia noorkarjafarm Juuru vald Hõreda 79401 Piilia PM OÜ Side 5-2 Juuru alevik Juuru vald 79401 Rapla maakond
- 11.1.3 Allika veisefarm Raikküla, Raikküla vald, 78402 Raplamaa Osaühing Raikküla Farmer Raikküla vald, 78402 Raplamaa
- 11.1.3 Pruki farmikompleks Kehtna vald, Saarepõllu küla Tavex OÜ Lokuta Kehtna vald 79006 Rapla maakond
- 11.1.3 Vigala Latte OÜ Põhja farm ja lõuna farm Kivi-Vigala, Vigala vald, 78001 Vigala Latte OÜ Kivi-Vigala, Vigala vald, 78001
- 11.1.3 Kirbla veisefarm Kirbla küla, Lihula vald, Läänemaa Osaühing Kirbla Kirbla küla, Lihula vald, Läänemaa
- 11.1.3 Leediküla veisefarm Nigula Taebla vald 90801 Lääne maakond Nigula Piim OÜ Nigula Taebla vald 90801 Lääne maakond
- 11.1.3 Palivere veisefarm Vidruka küla, Taebla vald, 90818 Läänemaa Palivere PMÜ  Haapsalu mnt.17 Palivere Taebla vald 90802 Läänemaa
- 11.1.3 Kirikuküla veisefarm Kirikuküla küla, Kärla vald, Saare  Kärla PMÜ Ülejõe 1 Kärla 93501 Saare maakond
- 11.1.3 Haeska veisefarm Haeska küla, Pihtla vald, Saare maakond Kõljala Põllumajanduslik OÜ Kõljala, Pihtla vald 94102 Saare maakond
- 11.1.3 Tahula suurfarm Mõisaküla küla, Kaarma vald, Saaremaa Mereranna Põllumajandusühistu TÜH Kudjape Kaarma vald 93815 Saare maakond
- 11.1.3 Pöide AG OÜ menetluses Pöide AG OÜ menetluses
- 11.1.3 Väljaküla veisefarm Väljaküla küla, Orissaare vald, 94641 Saare maakond Rauni PM OÜ Tagavere Orissaare vald 94601 Saare maakond
- 11.1.3 Adavere Agro AS Adavere alevik, Põltsamaa vald, 48001 JÕGEVAMAA Adavere Agro AS Adavere alevik, Põltsamaa vald, 48001 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Saduküla suurfarm Saduküla, Puurmani vald, 49011 JÕGEVAMAA Härjanurme Mõis OÜ Saduküla, Puurmani vald, 49011 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Laiuse PM OÜ Laiuse alevik, Jõgeva vald, 48443 JÕGEVAMAA Laiuse PM OÜ Laiuse alevik, Jõgeva vald, 48443 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Kalana veisefarm, Loopre veisefarm, Mällikvere veisefarm Kalana küla, Loopre küla,Pajusi vald, Mällikvere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa Pajusi ABF AS Pisisaare, Pajusi vald, 48216 Jõgevamaa
- 11.1.3 Järvepera veisefarm Järvepera küla, Palamuse vald, 49226 Jõgevamaa PAUNVERE AGRO OÜ O. Lutsu 7, Palamuse alevik, Palamuse vald, 49226 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Jõgeva farmikompleks Võiduvere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa AS Perevara Aamisepa 1, 48309 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Mammu farmikompleks Painküla, Jõgeva vald, Jõgevamaa AS Perevara Aamisepa 1, 48309 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Puurmani PMÜ Puurmani Puurmani vald 49001 Jõgeva maakond Puurmani PMÜ Puurmani Puurmani vald 49001 Jõgeva maakond
- 11.1.3 Sadala piimakarjafarm Kodismaa küla, Torma vald, 48501 Jõgevamaa OÜ SADALA AGRO Sadala, Torma vald, 48501 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Torma PMÜ Torma, Torma vald, 48502 JÕGEVAMAA Torma PPMÜ Torma, Torma vald, 48502 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 OÜ Vaimastvere Agro Vaimastvere küla, Jõgeva vald, 48446 Jõgeva maakond OÜ Vaimastvere Agro Vaimastvere küla, Jõgeva vald, 48446 Jõgeva maakond
- 11.1.3 VÕHMANÕMME PMÜ Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, 48028 JÕGEVAMAA VÕHMANÕMME PMÜ Ringtee 1, Põltsamaa linn, 48106 JÕGEVAMAA
- 11.1.3 Kuningamäe veisefarm Kuningamäe küla, Põltsamaa vald, 48011 JÕGEVAMAA OÜ VIRAITO Kalme küla, Põltsamaa vald, 48031 Jõgevamaa
- 11.1.3 Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku küla, Põltsamaa vald, 48131 Jõgevamaa Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku küla, Põltsamaa vald, 48131 Jõgevamaa
- 11.1.3 Rõhu lüpsifarm ja vasikalaut Rõhu Tähtvere vald 61401 Tartu maakond HAAGE AGRO OÜ Rõhu Tähtvere vald 61401 Tartu maakond
- 11.1.3 OÜ KURE MÕIS Kureküla alevik, Rannu vald, 61108 TARTUMAA OÜ KURE MÕIS Kureküla alevik, Rannu vald, 61108 TARTUMAA
- 11.1.3 Poka farm Mäksa vald, 62306 Tartumaa OÜ Melmilk Melliste Mäksa vald 62318 Tartu maakond
- 11.1.3 OÜ Männiku Piim  Roiu alevik, Haaslava vald, 62122 ; Koke küla, Haslava vald, 62111 Tartumaa OÜ Männiku Piim Roiu, Haaslava vald, 62102
- 11.1.3 OÜ Ranna Farm Järveküla küla, Rannu vald, 61109 TARTUMAA OÜ Ranna Farm Neemisküla küla, Rannu vald, 61109 TARTUMAA
- 11.1.3 Rannu Mõis OÜ Rannu alevik, Rannu vald, 61120 Tartumaa Rannu Mõis OÜ Rannu 61101 Tartu maakond
- 11.1.3 Rahinge farm Rahinge küla, Tähtvere vald, Tartumaa AS Tartu Agro Pargi tee 1, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald 61401 Tartumaa
- 11.1.3 Vorbuse laut Vorbuse küla, Tähtvere vald, Tartumaa AS Tartu Agro Ilmatsalu Tähtvere vald 61401 Tartu maakond
- 11.1.3 TARTUMAA MAAMEES AS Vesneri küla, Tartu vald TARTUMAA MAAMEES AS Haava Tartu vald 60501 Tartu maakond
- 11.1.3 Teedla laudakompleks Teedla, Rõngu vald, 61014 Tartumaa AS Teedla Mõis Teedla, Rõngu vald, 61014 Tartumaa
- 11.1.3 Vapa laudakompleks Piigandi küla Kanepi vald, 63119 Põlvamaa EKSO FARM OÜ Tehnika 26 Kanepi, 63101 Põlvamaa
- 11.1.3 Tõmmoja farm Krootuse küla, Kõlleste vald, 63514 Põlvamaa AS Krootuse Agro Krootuse küla, Kõlleste vald, 63514 Põlvamaa
- 11.1.3 Peri POÜ veisefarm Peri küla Põlva vald, 63218 Põlvamaa Peri PMÜ OÜ Peri küla Põlva vald, 63218 Põlvamaa
- 11.1.3 Aarna veisekasvatuskompleks Aarna küla Põlva vald, 63203 Põlvamaa OÜ Põlva Agro Mammaste küla Põlva vald, 63211 Põlvamaa
- 11.1.3 Vastse-Kuuste suurfarm Vastse-Kuuste alevik Vastse-Kuuste vald, 63601 Põlvamaa VASTSE-KUUSTE PÕLLUMAJANDUSE OÜ Vastse-Kuuste alevik Vastse-Kuuste vald, 63601 Põlvamaa
- 11.1.3 Hummuli Agro OÜ Asu veisefarm Piiri küla, Hummuli vald, Valgamaa Hummuli Agro OÜ Hummuli alevik Hummuli vald, 68401 Valgamaa
- 11.1.3 Hummuli Agro OÜ Soe farm Hummuli alevik Hummuli vald, 68401 Valgamaa Hummuli Agro OÜ Hummuli alevik Hummuli vald, 68401 Valgamaa
- 11.1.3 OÜ KESA-AGRO Tiidu küla Sangaste vald, 67010 Valgamaa OÜ KESA-AGRO Kooli 1-6, Sangaste alevik Sangaste vald, 67013 Valgamaa
- 11.1.3 AS LAATRE PIIM Kesk 11, Laatre alevik, Tõlliste vald, 68314 Valgamaa AS LAATRE PIIM Kesk 11, Laatre alevik, Tõlliste vald, 68314 Valgamaa
- 11.1.3 Palupera-Agro OÜ Palupera küla Palupera vald, 67511 Valgamaa Palupera-Agro OÜ Palupera küla Palupera vald, 67511 Valgamaa
- 11.1.3 Palo veisefarm Alakülä küla, Sõmerpalu vald, 66620 Võrumaa Võhandu PMÜ OÜ Osula küla, Sõmerpalu vald, 66602 Võrumaa
- 11.1.3 Anne farm Anne küla Antsla vald, 66405 Võrumaa Ühinenud Farmid AS Kompanii 1c, 51007 Tartu
- 11.1.3 Langerma ja Piimajõe farm Langerma küla Halinga vald Pärnumaa OÜ Halinga Kangru küla Halinga vald 87201 Pärnu maakond
- 11.1.3 Kärdi veisefarm Kergu küla Vändra vald Pärnumaa OÜ Kaisma Vändra vald 87401 Pärnu maakond
- 11.1.3 Männiku suurfarm Massiaru küla Häädemeeste vald 86004 Pärnu maakond Massiaru PMÜ OÜ Massiaru küla Häädemeeste vald 86004 Pärnu maakond
- 11.1.3 Piistaoja veisefarm Piistaoja küla Tori vald Pärnumaa Piistaoja Katsetalu OÜ Piistaoja Tori vald 86801 Pärnu maakond
- 11.1.3 Muraka veisefarm Muraka küla Tori vald Pärnumaa OÜ Selja Selja küla Tori vald 86801 Pärnu maakond
- 11.1.3 OÜ Surju PM Surju küla, 86401 Surju vald, Pärnu maakond OÜ Surju PM Surju küla, 86401 Surju vald, Pärnu maakond
- 11.1.3 Tõhela farm Mäe Tõhela küla Tõstamaa vald Pärnu maakond 88102 OÜ Tõhela Agro Mäe Tõhela küla Tõstamaa vald Pärnu maakond 88102
- 11.1.3 Sõõrike veiselaut Vaki küla Vändra vald Pärnumaa OÜ Vändra Allikõnnu Vändra vald 87701
- 11.1.3 Viratsaare noorlooma veisefarm Võiera küla Vändra vald 87635 Pärnu maakond OÜ Vändra Allikõnnu küla Vändra vald 87604 Pärnu maakond
- 11.1.3 Laadi suurfarm Laadi küla, Tahkuranna vald, Pärnumaa OÜ Weiss Võiste Tahkuranna vald 86502 Pärnu maakond
- 11.1.3 Vahtra Suurfarm Taliktila, Saarde vald, Pärnumaa OÜ Weiss Võiste Tahkuranna vald 86502 Pärnu maakond
- 11.1.3 Kamara veisefarm Kamara kiila Abia vald Viliandimaa Abia Farmid OU Kamara kiila Abia vald Viliandimaa
- 11.1.3 OÜ Kõpu PM laudad Kõpu alevik 71201, Kõpu vald, Viljandimaa OÜ Kõpu PM Kõpu alevik 71201, Kõpu vald, Viljandimaa
- 11.1.3 Vardja veisefarm Tarvastu küla, Tarvastu vald, Viljandimaa 69715 OÜ Karpo Soe Tarvastu vald 69712 Viljandi maakond
- 11.1.3 Siimani farm Koksvere, Kõo vald Viljandimaa OÜ Mangeni PM Koksvere Kõo vald 70604 Viljandi maakond
- 11.1.3 Kaasiku suurfarm Reegoldi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa, 70409 OÜ Paala Reegoldi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa, 70409
- 11.1.3 Animäe lüpsifarm Aidu küla Viljandi vald Viljandi maakond 69601 OÜ Saimre Aidu küla Viljandi vald Viljandi maakond 69601
- 11.1.3 Sürgavere PMÜ Sürgavere küla, Suure-Jaani vald, 71401 Viljandi maakond Sürgavere PMÜ Sürgavere küla, Suure-Jaani vald, 71401 Viljandi maakond
- 11.1.3 Järve Tootjate OÜ Amula ja Peeri veisefarm Järve küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa Järve Tootjate OÜ Järve Kohtla vald 30331 Ida-Viru maakond
- 11.1.3 AS Revino Farming veiselauda kompleks Edise küla, Jõhvi vald, 441558 Ida-Virumaa AS Revino Farming Edise küla, Jõhvi vald, 441558 Ida-Virumaa
- 11.1.3 Kõldu farm Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa Aaspere Agro OÜ Aaspere küla, 45302 Haljala vald, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Kaarli lüpsifarm, Kaarli vasikalaut Kaarli küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa Kaarli Farm OÜ Puiestee 2 Sõmeru alevik Sõmeru vald 44201 Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Kohala lüpsifarm Kohala küla, 44202 Sõmeru vald, Lääne-Virumaa KOHALA SF OÜ Kohala küla, 44202 Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Laekvere Suurfarm Salutaguse küla, Laekvere vald, Lääne-Virumaa OÜ Laekvere PM Laekvere 46501 Lääne-Viru maakond
- 11.1.3 Maasikamäe veisefarm Põlula küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa Maasikamäe Piimakari OÜ Ulvi küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Müüriku Suurfarm Müüriku küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa OÜ Müüriku Farmer Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa
- 11.1.3 Uiburindu farm Põlgaste   Kanepi vald, 63123 Põlvamaa KASKA-LUIGA TALU  Hurmi küla Põlgaste side Kanepi vald, 63102 Põlvamaa

Pinnatöötlus või viimistlus orgaaniliste lahustite abil

       
Kokku 12
6.7 12.1 JELD-WEN EESTI AS Arkna tee 1, 44317 Rakvere JELD-WEN EESTI AS Arkna tee 1, 44317 Rakvere
6.7 12.1 Saiakopli osakond Saiakopli küla, Tapa vald, 45009 Lääne-Virumaa OÜ IRIS FIBER Saiakopli küla, Tapa vald, 45009 Lääne-Virumaa
6.7 12.1 BLRT Grupp AS (Tööstuse) Tööstuse 48, 11712 Tallinn, Harjumaa BLRT Grupp AS Kopli 103 11712 Tallinn
6.7 12.1 Loksa Laevatehase AS Tallinna 2 Loksa 74806 Harju Loksa Laevatehase AS Tallinna 2 Loksa 74806 Harju
6.7 12.1 Norfolier Baltic OÜ Peterbri tee 81, 11415 Tallinn Norfolier Baltic OÜ Peterbri tee 81, 11415 Tallinn
6.7 12.1 AS ESTIKO - PLASTAR Tehase 16, 50107 TARTU AS ESTIKO - PLASTAR Tehase 16, 50107 TARTU
6.7 12.1 AS Tarmeko Spoon ja Tarmeko LPD OÜ tootmiskompleks Lohkva, Luunja vald, 62207 TARTUMAA OÜ TARMEKO KV Sõbra 56, 51013 TARTU
6.7 12.1 AS Valga GOMAB Mööbel J. Kuperjanovi 79, 68207 Valga AS Valga GOMAB Mööbel J. Kuperjanovi 79, 68207 Valga
6.7 12.1 Skano Furniture Factory Suur-Jõe 48, 80042 Pärnu Skano Furniture Factory OÜ Suur-Jõe 48 80042 Pärnu
6.7 12.1 AS Printall Tala 4, 11514 Tallinn AS Printall Tala 4, 11514 Tallinn
6.7 12.1 METAPRINT AS Suur-Sõjamäe 30/32, 30, 30r, 30p, Väike-Sõjamäe 17, 19, 21, Tallinn METAPRINT AS Suur-Sõjamäe 30/32, 30, 30r, 30p, Väike-Sõjamäe 17, 19, 21, Tallinn
6.7 12.1 Projektuksetehas, Standarduksetehas, Lengitehas Pärnu mnt 20, Viljandi linn, Viljandi maakond Viljandi Aken ja Uks AS Pärnu mnt 20, Viljandi linn, Viljandi maakond

Vineeri ning orienteeritud kihiga plaatide tootmine

       
Kokku 2
- - OÜ Kohila Vineer Jõe 21, Kohila 79808 OÜ Kohila Vineer Jõe 21, Kohila 79808
- - UPM-Kymmene Otepää AS Tehase 2 Otepää linn, 67404 Valgamaa UPM-Kymmene Otepää AS Tehase 2 Otepää linn, 67404 Valgamaa

Loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine

       
Kokku 1
6.5 12.5 Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõte Ebavere küla, Väike-Maarja vald 46209, Lääne-Virumaa AS Vireen Ebavere küla, Väike-Maarja vald 46209, Lääne-Virumaa

Muud

         
- - AS Tartu Veevärk Tähe 118 ja Ringtee 45, Tartu AS Tartu Veevärk Tähe 118 ja Ringtee 45, Tartu

 

 

Viimati uuendatud: 25. september 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.