Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule, olles seega olulised kogu ühiskonnale tervikuna. Riik kui maapõues leiduvate ressursside uurimise ja kasutamise koordineerija peab kindlustama, et varadega käiakse ümber säästlikult ja heaperemehelikult. Geoloogia ja mäendus on valdkonnad, mis on tihedalt seotud nii keskkonna- kui majandussektoriga. Nii praegu kui ka tulevikus on vaja tagada oluliste ressursside uurimine, luua võimalused nende säästvaks ja optimaalselt keskkonnaohutuks kasutamiseks ning tagada selles valdkonnas õppe- ja uurimistegevuse arendamise järjepidevus.

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 on arengudokument, mis annab pikaajalise visiooni ja suunad valdkonna arengu juhtimiseks, käsitledes kogu maapõue potentsiaali.

Dokumendiga määratakse Eesti Vabariigi kui maapõue ja maavarade peamise omaniku roll ja huvid maapõue uurimisel, maapõue ja maavarade kasutusse andmisel ning kasutamisel.

Maapõuepoliitika põhialused on raamstrateegiaks valdkonnaga seotud arengukavadele ja õigusaktidele ning maapõue küsimustes aluseks teiste valdkonnaga seotud arengudokumentide ja õigusaktide koostamisel.

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 võeti vastu Riigikogu 06.06.2017 otsusega.

Maapõuepoliitika visioon ja üleriigiline eesmärk

 

Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte.

Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõueressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvule ja ressursitõhususele suunatud keskkonnahoidlik ning inimeste tervist säilitav haldamine ja kasutus. Samal ajal on oluline vähendada sõltuvust taastumatutest loodusvaradest.

Valdkonna arendamise põhimõtted ja prioriteetsed arengusuunad:

1. Uurimine ja kasutamine - maapõue uurimise ja kasutamisega seotud poliitikasuunised.

2. Keskkonnamõju ja tõhusus - maapõue kasutamise keskkonnamõjude ja kasutamise tõhususega seotud poliitikasuunised

3. Õppe-, teadus- ja arendustegevus - maapõue valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevusega seotud poliitikasuunised.

4. Info kogumine, säilitamine ja levitamine ning teadlikkuse suurendamine - maapõuealase info kogumise, säilitamise ja levitamise ning teadlikkuse suurendamisega seotud poliitikasuunised.

  Lisainfo

  • 26. aprillil 2016. aastal toimus Tallinnas maapõue strateegia konverents. Ettekanded saab alla laadida siit
  • 31. jaanuaril 2017. aastal toimus Tallinnas maapõuepoliitika põhialuste eelnõu tutvustav seminar. Ettekanded saab alla laadida siit
  • 2. märtsil 2017. aastal toimus Tallinnas maapõuepoliitika põhialuste eelnõule laekunud ettepanekute arutelu. Vaata lisainfot siit
  • 10. ja 11. mail 2017 toimus Tallinnas maapõue konverents „Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni“. Vaata lisainfot siit

  Maapõuepoliitika põhialuste koostamisega seotud tegevusi toetas:

   

   

   

  Viimati uuendatud: 15. november 2019

  Räägi kaasa
  riigivalitsemises

  Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.