Metsanduse arvestuskava

LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry
(Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus)

Alates 2008. aastast on Euroopa Liit LULUCF sektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid seiranud. Euroopa Liidu 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide täitmiseks tegi Euroopa Komisjon 2016. aastal ettepaneku hakata kasvuhoonegaaside vähendamisel arvestama heitkoguseid ka maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse valdkondadest. Ka Pariisi kliimaleppes toodi välja LULUCF valdkonna kriitiline roll kliimamuutustega tegelemisel.
Kuigi Kyoto protokollist tulenevalt jälgitakse ka praegu metsa kasvamisest, langetamisest ning majandamisest tulenevat süsinikuringlust, siis on praegu tegemist ainult jälgimisega, mingeid siduvaid kokkuleppeid veel protokolli osalistele seatud ei ole.


Siduvad kohustused LULUCF sektorist tulenevate süsiniku emissioonide ja sidumise osas perioodiks 2021-2030 tulenevad LULUCF määrusest, mis võeti vastu 2018. aasta mais. Määruse kohaselt peavad olema LULUCF sektori heitkogused kompenseeritud süsiniku sidumisega sama sektori poolt ning LULUCF sektori koguheide ja süsiniku sidumine olema vähemalt tasakaalus.


LULUCF määrusest tulenevalt peavad Euroopa Liidu liikmesriigid koostama metsanduse arvestuskava, milles on näidatud metsade võrdlustaseme (FRL) määramiseks vajalik informatsioon. Metsade võrdlustes (FRL) on vajalik selleks, et hinnata süsiniku emissiooni ja sidumist majandatava metsamaa kategooriast. Lisaks majandatava metsamaa kategooriale kuuluvad LULUCF sektori arvestusse veel ka sellised kategooriad nagu metsastatud maa, raadatud maa, majandatav põllumaa, majandatav rohumaa, majandatav märgala (alates aastast 2026) ja puittooted (HWP).

Miks on vaja metsanduse arvestuskava koostada?
Metsanduse arvestuskava koostamise nõue tuleb LULUCF määruse (Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU) artiklist 8. 

Kellele ja millal tuleb metsanduse arvestuskava esitada?
Metsanduse arvestuskava tuleb esitada Euroopa Komisjonile 31. detsembriks 2018.

Mis on metsanduse arvestuskava kehtivusperiood?
Käesolev metsanduse arvestuskava on esitatud perioodiks 2021-2025.

LULUCF määruse kehtivusperiood on 2021-2030. Kas see tähendab, et esitatakse veel teinegi metsanduse arvestuskava?
Jah, metsanduse arvestuskava perioodi 2026-2030 kohta tuleb esitada 30. juuniks 2023.

Mis on metsanduse arvestuskava sisu?
Metsanduse arvestuskavas on peamiselt kirjeldatud metsade võrdlustaseme (FRL) määramiseks kasutatud metoodikat, andmeid ja modelleerimist. Lisaks on kirjeldatud Eesti metsi ja metsa majandamist, metsapoliitikat ja teisi metsandusega seotud kavasid ja dokumente. Kirjeldatakse ka erinevaid raiestsenaariume ning näidatakse metsade tagavara muutusi nende korral. Metsanduse arvestuskavas tuuakse välja metsade võrdlustase (FRL), mis on arvutatud nii koos kui ilma raietoodeteta (HWP).

Milleks metsade võrdlustaseme (FRL) number vajalik on?
Metsade võrdlustaseme number on vajalik selleks, et liikmesriik saaks pidada LULUCF määruse kohaselt kasvuhoonegaaside emissioonide ja sidumise arvestust majandatavalt metsamaalt. Majandatava metsamaa kategooria on vaid üks osa LULUCF sektorisse kuuluvatest kategooriatest. Lisaks majandatavale metsamaale kuuluvad LULUCF arvestusse veel ka sellised valdkonnad nagu metsastatud maa, raadatud maa, majandatav põllumaa, majandatav rohumaa, majandatav märgala (alates aastast 2026) ja puittooted (HWP). Metsanduse arvestuskavas määratud metsade võrdlustase (FRL) on vajalik vaid majandatava metsamaa süsiniku emissioonide ja sidumise arvestuse jaoks.

Miks on metsade võrdlustaseme numbrid välja toodud nii HWP-ga kui ilma selleta? Kas neid käsitletakse eraldi?
LULUCF määruse nõue on neid eraldi välja tuua, et oleks näha HWP (puittoodetesse seotava süsiniku)  osakaal, kuid majandatavalt metsamaalt kasvuhoonegaaside emissioonide ja sidumise arvestuses vaadatakse ikkagi lõppnumbrit s.t FRL koos HWP-ga.

Kas metsanduse arvestuskavas määratud metsade võrdlustase (FRL) piirab Eesti metsade majandamist?
Ei,  nii määrus kui ka FRL number ei sea liikmesriigile piiranguid metsa majandamiseks.

Mis juhtub, kui arvestusreeglite järgi seotakse süsinikku vähem, kui metsade võrdlustase ette näeb?
Juhul, kui intensiivsema metsamajandamise käigus määruse kehtivusperioodi jooksul seotakse majandataval metsamaal süsinikku vähem, kui võrdlustase (FRL) ette näeb, saab puuduoleva osa kompenseerida läbi majandatava metsamaa paindlikkusmeetme (määruse artikkel 13). Juhul, kui nimetatud paindlikkusmeetmed pole piisavad, saab kogu LULUCF sektori peale kokku kasutada veel ka üldisi paindlikkusmeetmeid (määruse artikkel 12). Kogu LULUCF sektori peale kokku peavad määruse nõuete kohaselt liikmesriigi kasvuhoonegaaside emissioonid ja sidumised olema vähemalt tasakaalus (no-debit rule).

National Forestry Accounting Plan 2021-2025 Estonia (704,31 KB)

Riiklik metsanduse arvestuskava aastateks 2021-2025 (kokkuvõte) (375,45 KB)

Uuendusraie arvutus Eesti riikliku metsanduse arvestuskava koostamise toetamiseks (E. Pärt) (755,48 KB)

Viimati uuendatud: 13. jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.