Ressursitõhusus

Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise, elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks väga olulised. Varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu.

 

Ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende olelusringi vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu huvides tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele.

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale (ökoinnovatsioon) ja võttes kogu toote elutsükli arvesse juba selle disainiga alustades (ökodisain), on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades. Kaasates nutikaid IKT lahendusi, on võimalik saavutada oluline sääst ka juba toimivate tootmistehnoloogiate juures.

Lisaks ressursside säästmisele on oluline tõsta ka protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.

 

Ressursitõhususe meede

Euroopa Liidu eelarve perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahenditest rakendab Keskkonnaministeerium meedet „Ettevõtete ressursitõhusus“ kogumahuga 162 miljonit eurot, millest 81 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid.

Meetme alla kuuluvad neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsialistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine.

Meetme eesmärgid loodetakse saavutada aastaks 2023.

Ressursitõhususe meetme kohta saab lisainfot kodulehel ressurss.envir.ee.

Taotlusi hindab ja toetusotsuseid väljastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Energia- ja ressursijuhtimise ekspertide koolitused

 • Vaata koolituse ja koolitatud audiitorite kohta lisainfot siit

Ressursitõhususe meetme infoseminarid

 • Loe toimunud infoseminaride kohta siit
 • Tulevaste üritustega tutvu siin

Ressursitõhususe infokiri

 • Liitu ressursitõhususe infokirjaga siin

Ressursitõhususe blogi

 • Loe pikemalt ökoinnovatsiooni ja ressursitõhususe kohta siit

Millised on meetme tegevused?

Teadlikkuse tõstmine

Meetme tegevuse raames korraldatakse 2016-2023 koolitusi, konverentse, seminare ja infopäevi teemadel, mis seostuvad ressursitõhususega. Eesmärk on jõuda 1360 üritusel osalejani.
Meetme raames toimunud ürituste kohta leiab infot siit.
Tulevaste üritustega saab tutvuda siin.
Antakse välja ressursitõhususe infokirja. Infokirjaga saab liituda siin.

Spetsialistide koolitamine

Selleks, et saada võimalikult tõenduspõhine ülevaade ettevõtete ressursikasutusest, on üheks eesmärgiks tõsta kodumaiste spetsialistide taset. Eesmärk on koolitada vähemalt 40 ressursitõhususe spetsialisti.
Meetme tegevuse raames on loodud nii ressursiauditite metoodika kui ka vastav koolituskava.
Koolituste kohta leiab rohkem infot siit. Sealt leiab ka juba vastava kvalifikatsiooni saanud spetsialistide nimekirja.

Analüüsi tegemine

Meetme tegevuse raames toetakse ettevõtte ressursikasutuse analüüsi tegemist (ressursiauditit), mis on eelduseks edasise investeeringu taotlemisel. Eesmärk on toetada vähemalt 300 ressursikasutuse analüüsi tegemist Eesti tööstuses.
Analüüse on kahte tüüpi - ülevaatlik ja detailne - ning tehes neid toetusega, peab ettevõte küsima vähemalt kolm pakkumist.
Ressursikasutuse analüüsi tulemuseks on stsenaarium/projekt koos soovitusliku tegevuskava, hinnangulise säästupotentsiaali, tasuvushinnangu ja seireplaaniga.

Investeerimine

Ettevõttele rakendatakse meetme tegevuse raames parima võimaliku ressursitõhusa tehnika soetamiseks ning ressursijuhtimissüsteemide ja IT rakendamise toetamiseks ELi finantsvahendeid. Eesmärk on toetada vähemalt 135 ettevõtet.
Oluline on ettevõtte ressursitootlikuse kasv ning innovatsioon ehk ettevõtja poolt uue või oluliselt uuendatud toote, teenuse või protsessi rakendamine.
 

Kes saavad toetust taotleda?

Ressursitõhususe analüüsideks saavad toetust taotleda ettevõtted, kes on EMTAK koodi järgi jaotatud kas mäe- või töötlevasse tööstusesse (EMTAK B ja C), samuti ettevõtted, kelle EMATK kood on taimede paljundamine ja istikukasvatus (01301) ja/või metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (02101).

Investeeringu toetus oli pilootvoorus avatud viiele prioriteetsele sektorile.

Teine investeeringute voor oli avatud kõikidele mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtetele!

 • Hetkel ei ole avatud
 • Toetus maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja 200 001 kuni 2 000 000 eurot ettevõtja kohta
 • Investeeringutoetuste kogumaht 40 miljonit eurot
 • Taotlemine toimus 7 grupis (igal 5 miljonit eurot, puidutööstus 10 miljonit eurot):
  • Mäetööstus (EMTAK B)
  • Toiduainetööstus (C10 ja C11)
  • Tekstiilitootmine (C13), rõivatootmine (jC14) ning nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine (C15)
  • Puidutööstus (C16), Paberi- ja tselluloositööstus (C17), trükindus ja salvestiste paljundus (C18) ning mööblitootmine (C31)
  • Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine (C19), kemikaalide ja keemiatoodete tootmine (C20), põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine (C21) ning kummi- ja plasttoodete tootmine (C22)
  • Mineraalsete materjalide töötlemine (C23)
  • Metallitööstus (C24), metalltoodete tootmine (C25), arvutite, elektroonikaja optikaseadmete tootmine (C26), elektriseadmete tootmine (C27), mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine (C28), mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (C29), muude transpordivahendite tootmine (C30), muu tootmine (mündid, väärisesemed, juveeltooted, muusikariistad, sporditarbed, mängud) (C32) ning masinate ja seadmete remont ja paigaldus (C33)

Lisaks taotlusvoor väikeprojektidele:

 • Avatud
 • Toetus maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja 200 000 eurot ettevõtja kohta
 • Investeeringutoetuste kogumaht 7 miljonit eurot
 • Taotlemine toimus 1 grupis (mäe- ja töötlev tööstus EMTAK B ja C)
 

Kuidas toetust taotleda?

Kõigepealt on vaja ettevõttes läbi viia ressursikasutuse analüüs, mida teostab ressursikasutuse analüüsi spetsialist või sellist teenust pakkuv firma.

Ressursikasutuse analüüsile on võimalik taotleda toetust, selleks peab analüüs vastama keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele.

Toetus on maksimaalselt 50% analüüsi maksumusest ja kuni 7500 eurot (ülevaatliku analüüsi puhul kuni 2500 eurot).

Tutvuda tasub ka toetuse andmise tingimustega (määrus ja seletuskiri).


Peale ressursikasutuse analüüsi valmimist, on võimalik taotleda toetust analüüsis soovitatud parandusmeetmete rahastamiseks. Investeeringu toetus on suurprojektide voorus maksimaalselt 50 protsenti projekti kuludest ja kuni 2 000 000 eurot ettevõtja kohta. Minimaalne toetuse summa on 200 001 eurot taotluse kohta. Suurprojektide voorus on nõutav detailne ressursikasutuse analüüs.

Väikeprojektide voorus on toetuse maksimaalne summa 200 000 eurot, miinimumsummat pole sätestatud. Väikeprojektide voorus on nõutav vähemalt ülevaatlik ressursikasutuse analüüs.

Toetuse määr ettevõtte kohta on erinev. Riigiabi puhul vastavalt EL üldisele grupierandi määrusele või väikeprojektide voorus lisaks vastavalt vähese tähtsusega abi reeglitele.

Tutvuda tasub ka toetuse andmise tingimustega (määrus ja seletuskiri) ning taotluste hindamisjuhendiga

Mõlema toetuse taotlemine käib KIK-i kodulehel, kus on ka täpsem juhend toetuste taotlemiseks.

 

 

Viimati uuendatud: 18. november 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.