Teadus- ja arendustegevus

 

Loomisel on Keskkonnaministeeriumi teadus- ja arendusprogramm, mis on kooskõlas Eesti teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonistrateegiaga (TAI) "Teadmistepõhine Eesti 2014-2020".

TAI strateegia paneb paika üldised teaduse, arenduse ja innovatsiooni suunad riigis ja eesmärgid ning mainib eelisarendatavatena kasvuvaldkondi, mis on seotud nutika spetsialiseerumisega. Nutika spetsialiseerumise elluviimiseks luuakse riiklik(ud) programm(id). Täpsemad eesmärgid, suunad ja eelarvelised mahud jäävad teiste arengukavade või programmide määratleda. Programm paneb paika riiklikult olulised teadus- ja arenduse teemad, nende võimalikud rahastusallikad, -skeemid ja -mahud.

Teadus- ja arendustegevuse korraldamisel teeb Keskkonnaministeerium koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Eesti Teadusagentuuriga ning teadusasutustega. Eesti ülikoolidega on sõlmitud koostöömemorandumid, mille eesmärk on kokku leppida omavahelises koostöös. 

Sügisene puu läbi klaaskuuli
  • Keskkonnaministeerium vastutab oma valdkonna teadus- ja arendustegevuse koordineerimise, teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamise ning nende täitmise korraldamise ja rahastamise korraldamise eest.
  • Haridus- ja Teadusministeerium vastutab üldise teaduse ja arendustegevuse planeerimise ja rahastamise eest, kuid valdkondlikud programmid, nende väljatöötamine ja täitmise koordineerimine on antud erinevatele ministeeriumidele, kes koostöös oma valdkonna ekspertide ja teadlastega peaksid vastutama riiklike prioriteetide seadmise ja nende täitmise eest.
 

 

Rahvusvahelised ühisalgatused

Keskkonnaministeerium on ühinenud kolme Euroopa teadusruumi (European Research Area, ERA) vabatahtliku programmiga teaduse ühiskavandamiseks, nn ühisalgatustega (joint programming initiative ehk JPI).

Ühisalgatuste peamine roll on liikmesriikide teaduspoliitika kujundamine ühist huvi pakkuvates küsimustes, aga ka Euroopa Komisjoni ja teiste teadust rahastavate ja teadustulemusi rakendavate institutsioonide nõustamine, ka väljaspool Euroopa Liitu. Teadusuuringute kooskõlastamise ning koostöö tegemisega välditakse olukordi, kus riigid teevad uuringuid topelt. Ühisalgatused on kujunemas tähtsaks poliitiliseks jõuks, mis tulevikus tõenäoliselt olulisel määral kujundab vastava valdkonna teadusuuringute temaatikat ja korraldab vastavate rahaliste vahendite kasutamist.

Keskkonnaministeerium on ühinenud Vee, Kliima ja Ookeani ühisalgatustega, mis annab Eesti teadlastele võimaluse kaasa lüüa rahvusvaheliste, suure ühiskondliku tähtsusega teadusprobleemide lahendamisel.

Ühisalgatus Ookean

Eesti liitus Ookeani ühisalgatusega 2013. aasta sügisel. Selles osalemise kaudu saab Eesti senisest märksa parema ligipääsu Euroopa Liidu merepoliitika ja mereteaduse kujundamisele, seda nii Läänemere tasemel kui ka Eesti huvi puudutavates küsimustes muudes meredes.

Ühisalgatus Kliima

Kliima ühisalgatusega tahetakse suurendada kliimamuutuste uuringute ja ühiskondlike otsuste tegemise vahelist seotust. Näiteks pannakse rõhku usaldusväärsete kliimaprognooside koostamisele ning kliimamuutustega kohanemisele.
 

Ühisalgatus Vesi

Vee ühisalgatus keskendub normaalse veeringluse tagamisele, ohutute veesüsteemide arendamisele, ökosüsteemide kaitsele, konkurentsi soodustamisele veemajanduses ja veesäästule tootmises.

 

 

Tuuli Levandi

Teadusnõunik

Tuuli Levandi koordineerib teadus- ja arendustööd teadusasutuste, teiste ministeeriumite, rahvusvaheliste teadus- ja arendusteemaliste võrgustikega looduskaitse, metsa, keskkonnatehnoloogia, õhu ja kiirguse teemadel.

 Telefon: 6262 924
tuuli.levandi@envir.ee

 

Katarina Viik

Teadusnõunik

Katarina Viik koordineerib teadus- ja arendustööd teadusasutuste, teiste ministeeriumite, rahvusvaheliste teadus- ja arendusteemaliste võrgustikega mere, vee, kalanduse, kliima ja keskkonnakorralduse teemadel.

 Telefon: 6262 949
katarina.viik@envir.ee

 

 

 

 
 

 


 
 

 

Viimati uuendatud: 2. aprill 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.