Projektikonkursid

Lõppenud konkursid:

 

Uuringukutse "Laevade ballastvee mikroorganismide ja viiruste uuringud" 

 

Keskkonnaministeerium kuulutab välja rakendusuuringu "Laevade ballastvee mikroorganismide ja viiruste uuringud" projektikonkursi. Uuringu eesmärk on ballastvee mahutites esinevate mikroorganismide koosluste kohta alusteabe kogumine ja ettepaneku koostamine mikroobsete koosluste järelevalveks ballastvee mahutitest väljapumbatavas ballastvees. green rope in the ship window

Uuringu detailne kirjeldus (515 KB)
Nõuded pakkujale (201 KB)
Hindamiskriteeriumid (325 KB)

Projektikonkursil osalemiseks palume esitada seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud pakkumus e-kirjana aadressile katarina.viik@envir.ee. Pakkumuse lisana palume esitada uurimisrühma koosseisu kirjeldus koos rollide jaotusega projektis (CV või viide ETISes asuvale CV-le), uuringu läbiviimiseks vajaliku taristu kirjeldus,  projekti etapiline tegevusplaan ning eelarve. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20. mai 2019. a kell 16.00.

Projekti kaasrahastatakse 50% ulatuses SA Eesti Teadusagentuur kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi "Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)" tegevuse 2 vahenditest ja 50% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute keskuse vahenditest. Konkursiga tellitavad uuringud annavad sisendi poliitika kujundamiseks, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks.

Küsimuste korral palume võtta ühendust Keskkonnaministeeriumi teadusnõuniku Katarina Viikiga katarina.viik@envir.ee

 

Uuringukutse "Mikroplast merekeskkonnas"

Plastprügi mererannas

Teaduse ühise kavandamise algatus „JPI Oceans“ avas äsja rahvusvahelise teadusprojektide ühiskonkursi „Mikroplast  merekeskkonnas”. Kaksteist JPI Oceans’i liikmesriiki (Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Islandi, Iirimaa, Itaalia, Malta, Norra, Portugali, Hispaania ja Rootsi) koos Brasiiliaga kuulutasid välja riikidevaheliste uurimisprojektide konkursi mikroplasti allikate, leviku ja mõju uurimiseks merekeskkonnas. Konkursi eelarve on ligikaudu 9,2 mln eurot.

Eestist toetavad ühiskonkurssi Keskkonnaministeerium ja Eesti Teadusagentuur kokku kuni 200 000 euroga. Toetussumma Eesti töörühmale on kuni 100 000 eurot projekti kohta.

Tuginedes JPI Oceans 2013. aasta uuringukutse „Mikroplastiku ökoloogilised aspektid merekeskkonnas” uuringute tulemustele ja hiljutistele teaduslikele avastustele, on selle rahvusvahelise uuringukutse eesmärk suurendada teadmisi mikroplasti allikate kohta, välja töötada uusi analüütilisi meetodeid mikro- ja nanoplastide määramiseks, nende leviku ja koguste seireks ning mõju hindamiseks mere ökoüsteemidele. Uuringukutse aitab edendada Euroopa ja Atlandi-ülest teadusalast koostööd ning aitab kaasa piirkondlike merekonventsioonide rakendamisele, aga ka G7, G20 ja ÜRO eesmärkidele vähendada (mikro-)plastireostust meredes ja ookeanides.

Rahastatavad uurimisvaldkonnad:

1. Peamiste mikroplasti allikate määramine, kirjeldamine ja kvantifitseerimine. Makroplasti fragmenteerumine ajas ja selle mehhanismid;
2. Uued proovivõtumeetodid ja analüütilised meetodid – keskendub väiksematele (mikro- ja nano-)osakestele ja in situ mõõtmismeetoditele kõigis proovimaatriksites (vesi, setted, elusorganismid);
3. Mikroplasti seire ja kaardistamine merekeskkonnas, sealhulgas selle mõju merekeskkonnale;
4. Plasti vähendamiskontseptsioonid merekeskkonnas, sealhulgas uued ringlussevõtu meetodid, üldsuse teadlikkuse tõstmine, käitumisharjumuste edendamine, sotsiaal-majanduslikud analüüsid.

Konkursi tingimused:

Rahastust saavad taotleda teadlased järgmistest riikidest: Belgia, Brasiilia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Malta, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa. Projektis peavad osalema vähemalt kolme liikmesriigi esindajad. Projekti eeldatav algus on 2020. a jaanuar, kestus kuni 3 aastat. Taotleva projekti maksimaalne eelarve on 2 mln eurot. Uuringukutse täpsem info JPI Oceans kodulehelt. Täpsed nõuded Eesti osalejatele (450 kb).

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruaril 2019 kl 13.00 (kl 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi). Kõik taotlused tuleb esitada JPI Oceans’i taotlusplatvormi kaudu.

Eesti taotlejatel palutakse võtta ühendust Eesti koordinaatoritega uuringukutse tingimustele vastavuse eelkontrolliks:

Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant Katrin Kello katrin.kello@etag.ee
Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik katarina.viik@envir.ee
Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner rene.reisner@envir.ee

Viimati uuendatud: 10. juuli 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.