Kemikaalid

Kemikaalivaldkond on väga lai olles seotud paljude erinevate teemade, protsesside ning sektoritega.  Eestis on valdkonda puudutavate teemadega tegelemine jagunenud erinevate ministeeriumite ja nende allasutuste vahel. Kemikaaliohutuse valdkonda koordineerib Sotsiaalministeerium.  


Kuna valdkond on lai, on see ka EL tasandil reguleeritud paljude erinevate õigusaktidega. Ülevaate valdkonna peamistest EL õigusaktidest leiab Euroopa Kemikaaliameti kodulehelt. Lisaks sellele jagab Euroopa Kemikaaliamet teavet valdkonda puudutavate uute nõuete väljatöötamise kohta ning jagab kehtivate nõuete rakendamiseks erinevaid infomaterjale ning juhendeid.


Globaalsel tasandil annavad strateegilise suunise otsuste kujundamiseks säästva arengu eesmärgid, millest mitmed on erineva nurga alt seotud ka kemikaalidega. Lisaks on globaalsel tasandil sõlmitud ka palju erinevaid rahvusvahelisi leppeid, ehk konventsioone, millest mitmed panustavad otseselt või kaudsemalt kemikaaliohutuse tagamisse nii keskkonnahoiu kui tervise seisukohast.


2019. aastal avaldas ÜRO keskkonnaprogramm järjekorras teise üleilmse kemikaaliohutuse aruande. Aruanne annab ülevaate hetkeolukorrast globaalsel skaalal ning toob välja suuremad väljakutsed ja probleemid, mille lahendamisse riigid panustama peavad. Aruanne rõhutab, et valdkond vajab globaalsel tasandil muutust, et aastaks 2030 oleks võimalik saavutada kemikaalidega seotud säästva arengu eesmärgid.


Lisaks konventsioonidele panustab globaalse tasandi eesmärkide saavutamisse strateegiline lähenemine rahvusvahelisele kemikaalide haldamisele, mis on ÜRO keskkonnaprogrammi egiidi all loodud globaalne poliitika ja strateegia, mille valitsused ja huvirühmad võtsid vastu 2006. aastal, et kaitsta inimeste tervist ja ökosüsteeme kahju eest, mis tekib ohtlike kemikaalidega kokku puutumisel. Tegu on globaalse strateegiaga, mis ei ole õiguslikult siduv (erinevalt konventsioonidest) ning milles välja toodud eesmärkide saavutamise tähtaeg on aasta 2020. Seetõttu on praegu on koostamisel pärast aastat 2020 kehtima hakkav uus globaalne strateegiline raamistik keskkonnahoidlikuks kemikaali-ja jäätmekorralduseks.

Viimati uuendatud: 16. aprill 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.