Põllumajanduse veekaitse töörühm

Esimest korda moodustati põllumajanduse veekaitse töörühm Keskkonnaministri 29. aprilli 2015 a käskkirjaga nr 405. Töörühm ühendab erinevate põllumajandustootjate, keskkonnakaitsega tegelevate organisatsioonide ja mittetulundusühenduste, kohalike omavalitsuste, põllumajandusnõustajate, ministeeriumide ja ametite ning inspektsioonide esindajaid.
Töörühma peamine ülesanne on analüüsida Eesti pinna- ja põhjavee seisundi ja põllumajandusest pärit haju- ja punktkoormuse vahelisi seoseid ja mõjusid, analüüsida ja hinnata veemajanduskava põllumajandusmeetmete ja NTA tegevuskava täitmise käiku ning vajadusel teha ettepanekuid tegevuskavade meetmete paremaks rakendamiseks.
Erinevalt varasemate nitraaditundliku ala töörühmade ülesannetest, mis olid seotud nitraaditundliku ala tegevustega, on põllumajanduse veekaitse töörühma fookuses kogu Eesti territoorium.


Põllumajanduse veekaitse töörühm uuendati keskkonnaministri poolt 07.05.2020 käskkirjaga nr 221 (264 kB, pdf). Töörühm kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Maaeluministeeriumi, Põllumajandusuuringute Keskuse, Põllumajandusameti, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumeeste ühistu KEVILI, Järva Vallavalitsuse, Põltsamaa Vallavalitsuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse esindajad. 

 

Töörühma kohtumised ja seminarid

18. detsember 2020 - online

7. juuli 2020 - online

6. detsember 2019 - Viru-Jaagupi

13. detsember 2018 - Kehtna

30. november 2017 - Kuremaa

7. detsember 2015 - Jäneda

Töörühma koosolek. 

Peateemadena käsitleti:

- 2015 a põhjavee nitraatide sisalduse seire tulemusi. Sama seireprogrammi raames uuriti osades seirepunktides ka pestitsiidide sisaldusi.

- Nitraaditundliku ala laiendamisvajaduse uuringu tulemusi.

- Veeseaduse põllumajanduse valdkonda reguleeriva osaga kavandatud muudatusi.

Ettekanne "Nitraaditundliku ala seire" (3,6 MB, pdf)
Ettekanne "Nitraaditundliku ala laiendamisest" (3 MB, pdf)

19. november 2013 - Jäneda

3. detsember 2012 - Jäneda

NTA töögrupi laiendatud koosolek
Peateemadena käsitleti sõnnikumajanduse ja põllumajanduskoormusega seonduvaid teemasid. Lisaks töögrupi liikmetele võtsid koosolekust osa põllumajandusnõustajate, keskkonnavaldkonna mittetulundusühingute, põllumajandustootjate ja teadus- ning uurimisasutuste esindajad.
Ettekanne "Eesti nitraadiaruanne Euroopa komisjonile" (2,7 MB, pdf)
Ettekanne "Lämmastiku ja fosfori koormusest" (6,1 MB, pdf)
Ettekanne "NTA - Keskkonnainspektsiooni järelvalve" (190 kB, pdf)
Ettekanne "Põllumajandusameti tegevustest, sh nitraaditundlikul alal" (723 kB, pdf)
Ettekanne "Sõnnikuhoidlatest lenduvatest ühenditest" (2,9 MB, pdf)
Ettekanne "Sõnnikukäitlus" (9,3 MB, pdf)
Ettekanne "SEI NTA töörühm põllumajandusreostuse ohjamisest" (5 MB, pdf)

6. detsember 2011- Laitse

Nitraaditundliku ala nõukogu laiendatud koosolek. 
Koosolekul anti ülevaade NTA tegevuskava 2009-2011 rakendamisest ja esitati ettepanekuid tegevuskava 2012-2015 tegevusteks. Tutvustati põllumajandustootjate seas läbi viidud küsitluse tulemusi.

Esitati ettepanekud põllumajanduse hajukoormuse piiramise meetmete ja vee hea seisundi saavutamise võimaluste kohta. Toimus arutelu nitraaditundliku alaga seotud edasiste tegevuste üle.

Ettekanne "NTA tegevuskava 2009-2011 rakendamise analüüs ja ettepanekud tegevuskava 2012-2015 tegevusteks" (750 kB, pdf)
Ettekanne "NTA-l tegutsevate põllumajandustootjate arvamusküsitlus" (302 kB, pdf)
Ettekanne "Ettepanekud põllumajanduse hajukoormuse piiramise meetmete ja vee hea seisundi saavutamise võimaluste kohta" (1012 kB, pdf)
Ettekanne "Maaelupoliitika pärast 2013 (keskkonnaaspektist)" (691 kB, pdf)

26. oktoober 2011 - Saku

Väetiste kasutamise ümarlaud
Osalesid Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, põllumajandustootjate ning Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja teiste teadusasutuste esindajad.
Ettekanne "Eesti agrokliima" (592 kB, pdf)
Ettekanne "Pinnavee seisundi muutused" (743 kB, pdf)
Ettekanne "Põhjavee seisundi muutused" (1,1 MB, pdf)
Ettekanne "Vedelsõnniku keskkonnasõbralik kasutamine" (5,4 MB, pdf)
Ettekanne "Võimalikest keskkonnatoetustest järgmisel MAK finantsperioodil" (9 MB, pdf)

16. detsember 2010 - Albu

Nitraaditundliku ala tegevuskava 2010. aasta tegevusi kokkuvõttev kohtumine.

Osalesid Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, omavalitsuste ja põllumajandustootjate esindajad.

Ettekanne "Nitraaditundliku ala tegevuskava raames toimunud tegevused" (2 MB, pdf)
Ettekanne "ÜPP 2013+" (2,2 MB, pdf)
Ettekanne "Hea veeseisundi saavutamise meetmete ja toetuste rakendamise analüüs" (422 kB, pdf)
Koosoleku lühikokkuvõte (72 kB, pdf)

8.-9. november 2010 - Jäneda

30. september - 1. oktoober 2008 - Rakvere

Järkuseminar koos praktilise õppusega teemal " Keskkonnanõuetele vastavuse kontrolli juurutamine nitraaditundlikul alal". Semianari eesmärk oli kontrollida erinevate järelvalveasutuste koostööd nõuetele vastavuse kontrollil. 
Ettekanne "Nõuete vastavuse kontroll (VTA)" (800 kB, pdf)
Ettekanne "Nõuetele vastavuse rakendamine Eestis (Põllumajandusministeerium)" (156 kB, pdf)
Ettekanne "Nõuete vastavus (PRIA)" (228 kB, pdf)
Ettekanne "Nõuete vastavus (EPKK)" (1 MB, pdf)
Ettekanne "Nõuetele vastavuse süsteemi nõuded (TTI)" (77 kB, pdf)

27. veebruar 2008 - Jäneda

3-4. oktoober 2007 - Jäneda

 

Viimati uuendatud: 1. september 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.