Ehitusmaavarad

Vabariigi Valitsus kiitis 10. märtsil 2011. aastal heaks ehitusmaavarade arengukava kuni aastani 2020.

See on strateegiline dokument, mille koostamisse olid kaasatud lisaks riigiasutustele väga paljud huvigrupid. Toimusid ka arutelud avalikkusega.

Ehitusmaavarade arengukava kaardistab kõik Eesti ehitusmaavarad. Tänu arengukava koostamisele on Eestis kogu kaevandamise ja kasutamisega seonduvat esmakordselt süsteemselt analüüsitud, arvestades seejuures looduslikke, majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid. On eksklik arvata, et see dokument on n-ö kaevandamisluba. Riik on kohustatud teadma, millised maavarad ja kus need tema territooriumil paiknevad.

Ehitusmaavarade ehk looduslike ehitusmaterjalide arengukava on maapõuealane strateegiline dokument, mille eesmärk on määrata riigi huvi ja selle alusel lahendada koostamise ettepaneku eelnõus nimetatud ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamisega seotud vastuolud ja probleemid, kindlustades Eesti järjepideva varustatuse nimetatud ehitustoormega.

Arengukava koostati kuni aastani 2020 ja see käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist. Arengukava eelnõu koostamise aluseks oli Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 ning selle rakendusplaan ehk Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013.

Aruandlus

Vabariigi Valitsus otsustas 30. novembril 2017. aastal arengukava elluviimine lõpetada, kuna arengukava strateegilised eesmärgid on saavutatud.

 

Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava rakendusplaani täitmine

Eesti ehitusmaavarade nõudluse prognoos aastateks 2012-2020 

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade karjääride revisjon Kagu-Eestis:

 

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade karjääride revisjon Lääne-Eestis:

 

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud ehitusmaavarade karjääride revisjon Põhja-Eestis:

Varasemalt tehtud tööd (2008, tellija Ida-Virumaa keskkonnateenistus):
  • Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud kruusakarjääride revisjon
  • Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud liivakarjääride revisjon

 

Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud Vooreküla, Linte ja Sõmerpalu aleviku karjääride korrastamisprojektid

 

 

 

Viimati uuendatud: 15. november 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.