Partnerpäevad

Alates 2016. aastast korraldab Keskkonnaministeerium partnerpäeva, kus tutvustame koostööpartneritele käesoleva aasta prioriteete ja räägime planeeritud tegevustest.


Ülevaatlikule teemade tutvustusele järgnevad sisulisemad arutelud valdkondlikes töötubades. 

Lisainfo: Kairi Toiger, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist, kairi.toiger@envir.ee

 

Partnerpäev 17. märtsil 2021

 

17. märtsil 2021 toimus teist korda keskkonnaministeeriumi virtuaalne partnerpäev, kus tehti ülevaade käesoleva aasta prioriteetidest. Osalejate arv saavutas seekord rekordi – ca 230 osalejat. Räägiti elusloodusest, keskkonnakasutusest, keskkonnakorraldusest ja välissuhetest, kliimapoliitikast ja rahastusmeetmetest ning maapoliitikast.

 

Partnerpäev 20. oktoobril 2020

 

20. oktoobril 2020 toimus esimene keskkonnaministeeriumi virtuaalne partnerpäev, kus tehti tagasivaade käesolevale aastale ja vaadati tulevikku. Huvilisi oli ka seekord väga palju – ca 190 osalejat. Erinevates töötubades räägiti nii ringmajanduse ja maapõue, vee ja mere, metsa ja looduskaitse, kliima ja välisõhu ning kalavarude teemal.

 

Partnerpäev 10. märtsil 2020

 

Seekordsed aruteluteemad olid: ühtne keskkonnaluba, jäätmetega seotud direktiividest tulenevad muudatused ja pikaajalisem vaade jäätmevaldkonna ümberkorraldustele, roheleppe ringmajanduse ja kemikaaliteemade algatused, maapõueseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kaasamise kava, maapõue valdkonna tegevused aastaks 2020, MAK2030 kaasamine ja tagasiside, looduskaitse arengud, harrastuskalapüük, uue ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseaduse (ÜVVK) rakendamine, eraisikute ÜVVK-ga liitumise ja kohtkäitluse rahastamine, mereprügi, sadamate reostustõrje võimekus ja jäätmekavad, vesiviljelus meres, Euroopa rohelepe, kliimapoliitika eesmärgid ja tegevused, KORAK, tuumajaama teema, radioaktiivsete jäätmete lõppladustuse paiga planeering.

Partnerpäeval osales üle 150 huvilise. 

 

Partnerpäev 28. mail 2019


Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia, ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse suurendamine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega), metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused, kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud, veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine. 

Partnerpäeval osales üle 120 huvilise. 

 

Partnerpäev 14. veebruaril 2018


Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia, ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse suurendamine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega), metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused, kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud, veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine. 

Partnerpäeval osales üle 120 huvilise. 

 

Partnerpäev 3. märtsil 2017


Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, vanarehvid, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, maapõuepoliitika põhialused, ressursitasud, põlevkivi, metsade uuendamine, EL finantsvahendite kasutamine, hüvitised, kalapüügivõimalused aastal 2017, paisud, veeseadus, investeeringud, merestrateegia meetmekava, kliimapoliitika, kiirgusohutus, välisõhuteemad sh lõhna- ja mürahäiringud.

Partnerpäeval osales ligikaudu 100 huvilist.

 

Partnerpäev 24. oktoobril 2016

 

Eesti eesistumise teemalisel partnerpäeval tutvustasime erinevate valdkondade prioriteete, Eestis ja välismaal toimuvaid üritusi ning rääkisime, kuidas partnerid saavad eesistumises kaasa lüüa. 

 

Partnerpäev 17. märtsil 2016

 

Aruteluteemad olid: metsaseaduse ja looduskaitseseaduse kaasajastamine, kalapüügieeskiri, lõheliste rände võimaldamine; maapõue strateegia eelnõu, uus maapõueseadus, põlevkivi kasutamise riiklik arengukava, ressursitõhususe meede, keskkonnamõju hindamise direktiivi ülevõtmine; kliimastrateegia aastani 2050, atmosfääriõhu kaitse seadus, rohetehnoloogiate arendamine, eesistumiseks ettevalmistamine; ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse uuendamine, Purtse jõe korrastamine, jäätmeseaduse muutmine, pakendiseaduse muudatused, merekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide korrastamine; välisvahendid ja keskkonnaõiguse kodifitseerimine.

Partnerpäeval osales ligikaudu 70 huvilist.

 

 

Viimati uuendatud: 24. märts 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.