Muinsuskaitse

Muinsuskaitse peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi säilitamine. Valdkond tervikuna on viimastel aastakümnetel liikunud objektipõhiselt kaitselt rohkem keskkondlikule – mälestisi väärtustatakse koos nende ümbrusega, st maastikuga ning sellest lähtutakse otsuste langetamisel.

Kaasaegse muinsuskaitse eesmärgiks on säästev areng ja mitmekesine elukeskkond. Kultuuripärandi säilimiseks ja uute väärtuste loomiseks on vajalik võimalikult paljude osapoolte (omanikud, uurijad, huvilised) kaasamine, samuti kultuuripärandiga arvestamine erinevate valdkondade otsustusprotsessides.

Riiklikul tasandil tegeleb muinsuskaitsealase töö korraldamisega Muinsuskaitseamet. Kultuuripärandi ja kultuuriväärtusliku keskkonna säilimise tagamiseks tehakse riiklikku järelevalvet, nõustatakse mälestiste omanikke, toetatakse mälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste hooldamist, konserveerimist ja peetakse kultuurimälestiste riiklikku registrit. Riikliku kaitse all on 12 muinsuskaitseala ja 26 540 mälestist, neist kinnismälestistena maastikus 13 333.

Linna- ja maa-maastikuga on kõige otsesemalt seotud muinsuskaitsealad, kuid ka kultuurilis-ajaloolise, esteetilise, loodusliku ja identiteetiloova väärtusega üksikmälestised ja nende kompleksid. Kinnismälestistel on kehtestatud kaitsevöönd, mille ülesanne on tagada kinnismälestise ja muinsuskaitseala vaadeldavus, sealhulgas kaugvaadete säilimine ja silueti nähtavus ning kinnismälestise, muinsuskaitseala ja neid ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis.

Kõige arvukam ja Eesti maamaastikku enim kujundanud element läbi aegade on olnud taluhoonestus. Paluküla küla 20. sajandi algul. Foto: Jaan Vali erakogu

 

 

Tegevusi

  • Muinsuskaitseamet teeb maastikega seonduvat koostööd teiste valdkondade ja asutustega - näiteks igapäevane kultuuripärandialane töö kohalike omavalitsustega, parkide alane ühistegevus Keskkonnaministeeriumiga, rahvusparkide kultuuripärandialane koostöö Keskkonnaametiga, kiviaedade taastamine koos PRIA-ga jpm

  • Praegu on käsil kultuuripärandi (nt militaarpärand, looduslikud pühapaigad) väärtuspõhine hindamine. Koos Eesti teadus- ja mäluasutustega on vajalik süsteemsete alusuuringutega hinnata kultuuriväärtuslike objektide ja alade väärtusi. Selline terviklik lähenemine aitab tegevusi paremini fookustada, langetada põhjalikult kaalutletud otsuseid tegevuste, eritasandiliste kavade ja planeeringute kujundamisel ning tehtud otsuseid paremini avalikkusele edastada.

  • Alusuuringute vajalikkuse heaks näiteks on 2012. aastal lõpule jõudnud Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekt.

  • Kavandatud on senisest enam tõsta ühiskonna üldist teadlikkust ning läbi aktiivse nõustamise kaasata kultuuripärandi hoidmisse omanikke, parandada mälestiste, muinsuskaitsealade ja neid ümbritsevate maa-alade säilimise tagamiseks tehtavate uuringute ja spetsiifiliste tööde kvaliteeti.

 

Kukruse tuuleveski näide

19. sajandil ehitatud Kukruse mõisa tuuleveski on tähenduslik mälestis maastikul. Mööduvalt maanteelt on vaade ajaloolisele mõisamaastikule, mis on näide ajastule, stiilile ja hoonetüübile omasest arhitektuurist, hoone oskuslikult valitud asukohast, ajaloolisest tegevusest veskis jpm.
 

2006. Foto: Jaan Vali

Tuuleveski tähendus maastikul on muutunud. Enne, kui mälestisele jõuti määrata suurem kaitsevöönd kui seadusest tulenev 50 meetrit, kehtestas kohalik omavalitsus planeeringu, mis võimaldas alale ehitada elamud. Mälestis on alles, kuid ruumilist konteksti muutes on selle tähendus oluliselt ja pöördumatult teisenenud.

2007. Foto: Jaan Vali

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.