Metsanduse arengukava 2011-2020

Metsanduse arengukava aastateks 2011–2020 põhieesmärk on metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine.

Arengukava eesmärgid on sealhulgas:

  • tagada metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimine,
  • luua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi- ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks sh töökohtade säilitamiseks ja loomiseks,
  • suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus- ja arendustegevusse,
  • tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet,
  • mitmekesistada puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi metsades,
  • tõhustada erametsade majandamist.

 

Milleks uus metsanduse arengukava?
Vajadus metsanduse arengukava koostamiseks tuleneb metsaseadusest ja säästva arengu seadusest. Metsaseaduse paragrahvi 7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava. Arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid.

 

Metsandusnõukogu

Metsandusnõukogu moodustati keskkonnaministri käskkirjaga (14.11.2014. a nr 929) metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise aruannete hindamiseks ja metsandus-küsimustes keskkonnaministri nõustamiseks.

Kohtumiste protokollid

Aeg Dokument
2. juuni 2015 Kohtumise protokoll
18. august 2015 Kohtumise protokoll
30. november 2015 Kohtumise protokoll
18. mai 2016 Kohtumise protokoll
27. mai 2016* Kohtumise protokoll

16. jaanuar 2017

 

20. detsember 2017

Kohtumise protokoll

Range kaitse vajadused

Kohtumise protokoll

*18. mai 2016 metsandusnõukogus lepiti kokku, et eraldi kohtutakse keskkonnaorganisatsioonidega. 27. mail 2016 toimunud kohtumise protokollist leiab keskkonnaorganisatsioonide seisukohad
 
Nõukogusse kuuluvad:
Eesti Maaülikool;
Keskkonnaagentuur;
Eesti Erametsaliit;
Tartu Ülikool;
Eesti Keskkonnaühenduste Koda;
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit;
Riigimetsa Majandamise Keskus;
SA Erametsakeskus;
Eesti Metsataimetootjate Liit;
Riigikogu;
Põllumajandusministeerium;
Keskkonnaministeerium.

 

Viimati uuendatud: 2. aprill 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.