Sa oled siin

Juhtkond

Tõnis Mölder

Keskkonnaminister

Keskkonnaminister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

Minister nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid, osakonnajuhatajad ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepinguid ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Ta nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri nõunikud ja siseauditi eest vastutavad isikud.

Minister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavates küsimustes ning annab valitsusele aru ministeeriumi tegevusest.

 Telefon: 626 2803
tonis.molder@envir.ee

 

Meelis Münt

Kantsler

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja annab sellest aru ministrile.

Ta suunab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta.

Elulookirjeldus

 Telefon: 626 0748
meelis.munt@envir.ee

 

Marku Lamp

Asekantsler

Marku Lambi pädevusvaldkonnas on kalavarude kaitse ja kasutamise, looduskaitse ning metsanduse ja jahinduse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine.

 Telefon: 626 2920
marku.lamp@envir.ee

 

Harry Liiv

Asekantsler

Harry Liivi pädevusvaldkonnas on merekeskkonna kaitse, veekaitse ja -kasutamise ning välisõhu kaitse ja kiirguskaitse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine.

 Telefon: 626 2850
harry.liiv@envir.ee

 

Margit Martinson

Asekantsler

Margit Martinsoni pädevusvaldkonnas on Keskkonnaministeeriumi valitsemisala keskkonnaandmekogude arendamise ja pidamise koordineerimine, riigivara- ja maapoliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, ministeeriumi riigivara haldamise ning haldusteenuste korraldamine.

 Telefon: 626 2848
margit.martinson@envir.ee

 

Kristi Klaas

Asekantsler

Kristi Klaasi pädevusvaldkonnas on kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste mõjuga kohanemise ning strateegilise planeerimise poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine, ministeeriumi eelarvestamise ja finantsaruandluse korraldamine ning välisvahendite kasutamise korraldamine.

 Telefon: 626 2998
kristi.klaas@envir.ee

 

Kaupo Heinma

Asekantsler

Kaupo Heinma pädevusvaldkonnas on keskkonnakorralduse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine ning ministeeriumi tegevuse korraldamine Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös.

 Telefon: 626 2846
kaupo.heinma@envir.ee

 

Kätlin Weinzierl

Tugiteenuste nõunik

Kätlin Weinzierl korraldab Keskkonnaministeeriumi ja tema valitsemisala keskkonnaalaste andmekogude korrastamist ning valitsemisala e-teenuste loomist ja arendamist, koordineerib ministeeriumi IT arendusvajaduste protsessi ja riigiauditist tulenevaid tegevusi.

 Telefon: 626 2951
katlin.weinzierl@envir.ee

 

Hanno Zingel

Looduskaitse nõunik

Hanno Zingel nõustab Keskkonnaministeeriumi juhtkonda ja looduskaitse osakonda looduskaitse küsimustes.

 Telefon: 626 0720
hanno.zingel@envir.ee

 

Ere Valgemäe

Ministri referent

Ere Valgemäe korraldab ministri ja kantsleri teenistusülesannetega seotud asjaajamist.

 Telefon: 626 2883
ere.valgemae@envir.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 8. aprill 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.