Ökomärgis

Ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnasõbralikkust. Mõiste ökomärgis all peetakse enamasti silmas just kindlatele põhimõtetele vastavat keskkonnamärgistust.

Ökomärgist eristab keskkonnamärgistus skeemidest mitu selget põhimõtet:

 1. Ökomärgist kandev toode vastab rangetele kriteeriumitele, mille on koostanud valdkonna eksperdid.
 2. Ökomärgist kandva toote keskkonnamõju vähendamisel on arvestatud kogu toote elutsükliga.
 3. Ökomärgise on väljastanud nö kolmas osapool, kes on hinnanud toote vastavust rangetele nõudmistele.
 4. Ökomärgise kasutamine ning taotlemine on vabatahtlik.
 

Ökomärgise eesmärk

 • edendada tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale (võrreldes sama tooterühma muude toodetega);
 • aidata kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele;
 • tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkuse tõstmine;
 • mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas.

 

Lisaks eelpool kirjeldatud ökomärgistele on turul veel suur hulk erinevaid toote või teenuse keskkonnasõbralikkusele viitavaid keskkonnamärgiseid. Näiteks märgised, mis arvestavad vaid ühte tootmisaspekti või tooteomadust või mahepõllumajandusmärgised, mis viitavad toote tooraine mahepõllumajanduslikule päritolule.

 

Kasu ökomärgisest

 • ökomärgis tõestab tarbijale, et märgistatud toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted;
 • ökomärgisega toode on tihti tervisele ohutum;
 • ökomärgis on usaldusväärne, kuna selle annab välja sõltumatu organisatsioon, toetudes adekvaatsele teabele ja teadusuuringutele;
 • ökomärgis teavitab tarbijat, et tootja hoolib keskkonnast ning tõestab ettevõtte mainet. Keskkonnateadlikud tarbijad on sageli lojaalsed ökomärgisega toodetele;
 • ökomärgis eristab toodet teistest samaväärsetest ning annab turueelise;
 • ökomärgise andmise kriteeriume võidakse kasutada (riigi)hangete dokumentides, seega on lihtne tõestada ökomärgisega toote keskkonnanäitajaid;
 • toote keskkonnamõju hindamine ökomärgise taotlemise protsessis toob esile toote parandamise võimalused (nt tehnoloogia muutmine) ning üldjuhul hoiab raha kokku.

Ökomärgis on seega ettevõttele väga hea vahend toote tutvustamiseks ja tarbijate usalduse võitmiseks, mis võib oluliselt suurendada toote läbimüüki.

Ökomärgisega toodete tarbijad suunavad turgu keskkonnasõbralikkuse poole, aidates sellega kaasa keskkonnasõbralike toodete arendamisele ja tootmisele ning tarbimise keskkonnamõju vähendamisele

Tarbijate ja ettevõtjate teadlikkuse kasvuga muutub ökomärgise kasutamine üha tähtsamaks ka Eestis.

 

 

Keskkonnamärgiste tüübid (ISO)

Ökomärgis (I tüüp) ISO standard 14024

Ökomärgist peetakse kõige rangemaks keskkonnamärgiseks. Tegemist on vabatahtlikkuse alusel taotletava ning toodetele ja teenustele erapooletu institutsiooni poolt antava märgisega.
Teave toote või teenuse keskkonnasõbralike omaduste kohta antakse edasi sümbolina, mida võib kasutada tootel, toote pakendil, etiketil, tootega kaasnevates dokumentides, reklaamis.
Ökomärgis antakse tootele või teenusele, mis vastab kehtestatud kriteeriumidele, ökomärgise andmise otsuse tegemisel lähtutakse toote või teenuse olelusringi analüüsist.
Ökomärgistamine võib olla riiklik, piirkondlik (regionaalne) või rahvusvaheline.

Isedeklareeritavad märgised (II tüüp) ISO standard 14021

Tegemist on tootja või teenuse osutaja kinnitusega toote keskkonnasõbralike omaduste kohta.
Üldjuhul kirjeldatakse toote või teenuse üksikut keskkonnaspekti, näiteks energiakasutust, taaskasutatud materjali sisaldust vms (nt energiamärgis kodumajapidamisseadmetel).
Teave toote omaduste kohta võib olla sümbolite, graafikute vms kujul.
Isedeklareeritav märgis on vähem usaldusväärne, kuna esitatud teavet ei kinnita ega kontrolli sõltumatu institutsioon, kuid vajaduse korral peab tootja suutma esitatud teavet tõestada.

Keskkonnateatised (III tüüp) ISO standard 14025

Keskkonnateatis on tootja või teenuste osutaja vabatahtlikult koostatud deklaratsioon oma toote või teenuse omaduste kohta.
Tegemist on mõnest leheküljest koosneva materjaliga, mis sisaldab teavet toote tooraine hankimise, energiatõhususe, tootes sisalduvate materjalide kohta, kuidas toodet hooldada jms.
Teatises toodud teave põhineb toote või teenuse olelusringi hindamisel, mille tõendab sõltumatu osapool.
Keskkonnateatise võib koostada kõikidele toodetele ja teenustele. Teatise võib koostada nii tooraine, tooteahela komponentide kui ka lõpptoote kohta. Kui ökomärgised on põhiliselt mõeldud tarbijatele, siis keskkonnateatised on mõeldud eelkõige äripartneritele.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.