Reovesi ja reoveekogumisalad

Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada.

Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist (91/271/EMÜ, 21. mai 1991).

Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisala määramiseks või muutmiseks tuleb esitada taotlus.

2021. aasta 27. mai seisuga on Eestis 57 reoveekogumisala, mille reostuskoormus on üle 2000 inimekvivlendi (ie) ja 467 reoveekogumisala, mille reostuskoormus on alla 2000 ie.

Reoveekogumisalade kaardid

Kõik määratud ja kinnitatud reoveekogumisalad on esitatud kaartidel. Kaartidega on võimalik tutvuda Keskkonnaagentuuris (Mustamäe tee 33, Tallinn) või Keskkonnaportaalis.

Määratud ja muudetud reoveekogumisalad

 1. 21.08.2008 käskkiri nr 1107 - üle 2000 ie kinnitamine
 2. 02.07.2009 käskkiri nr 1079 - üle 2000 ie kinnitamine
 3. 02.07.2009 käskkiri nr 1080 - alla 2000 ie kinnitamine
 4. 09.09.2009 käskkiri nr 1283 - alla 2000 ie muutmine
 5. 31.03.2011 käskkiri nr 469 - alla 2000 ie muutmine
 6. 05.07.2011 käskkiri nr 928 - alla 2000 ie muutmine
 7. 14.07.2011 käskkiri nr 1067 - üle 2000 ie muutmine
 8. 26.03.2012 käskkiri nr 275 - alla 2000 ie muutmine
 9. 29.08.2013 käskkiri nr 863 - alla 2000 ie muutmine
 10. 18.02.2014 käskkiri nr 96 - alla 2000 ie muutmine
 11. 02.12.2014 käskkiri nr 994 - alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1
 12. 20.04.2015 kk nr 369 - alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1 ja lisa 2
 13. 25.09.2015 käskkiri nr 844 - alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1
 14. 10.05.2016 käskkiri nr 433 - alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1 ja lisa 2
 15. 26.01.2017 käskkiri nr 92 – alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1 ja lisa 2
 16. 21.09.2017 käskkiri nr 919  – alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1 ja lisa 2
 17. 05.04.2018 käskkiri nr 213 (447KB, pdf) - üle 2000 ie muutmine, lisa 1 (zip fail suurusega 12 MB)
 18. 13.02.2019 käskkiri nr 130 (337KB, pdf)- üle 2000 ie muutmine, lisa 1 (26 MB, pdf)
 19. 15.02.2019 käskkiri nr 131 (214 MB, pdf) - alla 2000 ie kinnitamine
 20. 01.11.2019 käskkiri nr 700 alla ja üle 2000 ie muutmine, lisa 1 ja lisa 2
 21. 21.07.2020 käskkiri nr 295 ( 390 kB, pdf) alla ja üle 2000 ie muutmine. Lisa 1 ja Lisa 2 kättesaamiseks pöörduge Keskkonnaministeeriumi poole keskkonnaministeerium@envir.ee
 22. 21.01.2021 käskkiri nr 33 (380 kB, pdf) alla ja üle 2000 ie muutmine. Lisa 1 ja Lisa 2 kättesaamiseks pöörduge Keskkonnaministeeriumi poole keskkonnaministeerium@envir.ee
 

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamise juhend

Veeseaduse § 104 lõike 7 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel oma halduspiirkonnas kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Kohtkäitluse eeskiri peab sisaldama kohaliku omavalitsuse halduspiirkonnas kehtivaid nõudeid, millest lähtuvalt reoveekäitlussüsteemi ehitamist, lammutamist või muutmist tuleks planeerida. Samuti peab kohtkäitluse eeskiri sisaldama purgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid purgimisteenust osutavale ettevõttele.

 

 

 

 

Reovee kohtkäitlus


Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostuse tagajärjel kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused. Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostumist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Juhised kohalikele omavalitsustele reovee kohtkäitluslahenduste kontrollimiseks.

 

 

 

Viimati uuendatud: 27. mai 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.