Üleujutused

Igal Euroopa Liidu liikmesriigil, sealhulgas Eestil on kohustus rakendada üleujutuste direktiivi vesikondade põhiselt. Sinna juurde kuuluvad üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, ohu ja riskikaardid ning maandamiskavad.

Üleujutuste riskijuhtimise eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimese tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele.

Riskide maandamine peab hõlmama kaitset üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse süsteeme.

Tegevused üleujutusega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid üleujutuste direktiivi vastuvõtmisega Euroopa Liidus 2007. aastal.

Üleujutusohuga seotud riskide hindamise ja maandamise etapid koos täitmise tähtaegadega on:
 
Üleujutuste direktiivi ülevõtmine Eesti õigusruumi 26.11.2009
Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang 22.12.2011
Üleujutusohu ja üleujutusohuga seotud riskipiirkondade kaardid 22.12.2013
Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad 22.12.2015
Üleujutusega seotud riskide hinnangu ajakohastamine 22.12.2018
Üleujutusohu ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaartide ajakohastamine 22.12.2019
Üleujutusega seotud riskide maandamiskavade ajakohastamine 22.12.2021

Nii üleujutusega seotud riskide hinnang, üleujutusohupiirkondade ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaardid ning üleujutusega seotud riskide maandamiskava vaadatakse uuesti läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse iga kuue aasta järel samaaegselt veemajanduskava ajakohastamisega.

Esmalt koostatakse üleujutusega seotud riskide hinnang, mille käigus kogutakse kokku info Eestis varasemalt aset leidnud üleujutuste kohta. Hinnangu tulemusena määratakse olulised riskipiirkonnad. Seejärel koostatakse määratud riskipiirkondade kohta põhjalikumad üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardid,  mis näitavad veetasemete ületamise tõenäosust 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi.

Hinnangu ja kaardistamise baasilt koostatakse riskide maandamiskava.


Üleujutusega seotud riskide maandamiskavad

 

7. jaanuaril 2016 kinnitas Vabariigi Valitsus esmakordselt kuueks aastaks Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikondade üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad. Kavad on vajalikud selleks, et ennetada ja leevendada looduslikest üleujutusest tulenevaid kahjusid inimese tervisele ja varale ning keskkonnale.

2020.aasta alustati kehtivate maandamiskavade ajakohastamisega. Eelnõude avalik väljapanek kestab kuus kuud. Igas vesikonnas toimub vähemalt üks arutelu. Avaliku väljapaneku arutelude aja ja asukohad täpsustame Keskkonnaministeeriumi veebilehel, kui ka Ametlikes Teadaannetes ning ühes üleriigilise levikuga päevalehes.  

 


Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostatakse ja menetletakse koos veemajanduskava ja selle juurde kuuluva meetmeprogrammiga. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid võimalikke konfliktsituatsioone.

Maandamiskavade meetmeid ja suuniseid tuleb arvestada planeeringutes, arengukavades ning riiklike ja kohalike omavalitsuste kriisireguleerimisplaanide koostamisel. 

 

 

Viimati uuendatud: 19. veebruar 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.