Inimtegevuse mõju vesikonnas

Ülevaade vesikonda mõjutavast koormusest, mida inimtegevus avaldab pinna- ja põhjaveele

Ülevaade vesikonda mõjutavast koormusest, mida inimtegevus avaldab pinna- ja põhjaveele, tehakse kindlaks analüüsi teel. Analüüsitakse erinevaid koormusi, nende olulisust ja tähtsust. Põhjavee kohta tehtud analüüs on valmis töö "Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine" raames ning allpool seda ei korrata.

Koormuse kindlaks tegemisel ning koormuse mõju hindamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni juhendis esitatud soovituslikust loetelus koormuste kohta. Loetelu koormustest, mille avaldumist iga veekogumi jaoks uuritakse on esitatud siin: Koormuste loetelu

Iga potentsiaalse koormuse kirjeldamiseks määratleti koormuse olulisus ning olulise koormuse tähtsus. Koormuste kirjeldamiseks võetakse aluseks andmed eeskätt oluliste koormuste kohta. Koormuste olulisuse ja tähtsuse kriteeriumid on esitatud siin: Koormuste olulisus ja tähtsus

Juhul, kui on teada muid olulisi koormusallikaid, mis avaldavad või võivad avaldada veekeskkonnale mõju, siis sellest tuleks Keskkonnaministeeriumile teada anda.

Koormuste ülevaate teksti osa: Koormuste ülevaade

Tekstiosaga seotud ja lisas esitatud tabelite saamiseks palume pöörduda otse Keskkonnaministeeriumi poole (kontaktinfo: rene.reisner@envir.ee, tel 6262855).

 

Avalikud arutelud vesikonda mõjutava koormuse üle

Koormuste ülevaate tegemiseks korraldas Keskkonnaministeerium koostöös Eesti Veeühinguga 29. jaanuaril 2013 seminari, kus ühe teemana oli arutlusel ka metoodika fosfori ja lämmastiku koormuse kindlakstegemiseks vesikondades. Toimunud seminari kohta saab lisainfot Eesti Veeühingu kodulehelt.

Teine arutelu koormuste osas toimus 9. juulil 2013 Põltsamaal. Kokkuvõte arutelust tehakse kättesaadavaks Keskkonnaameti kodulehel.

 

Tekstiosale lisanduvad kokkuvõtted kaartidel koormuste lõikes inimtegevuse mõju kohta pinnaveele:
1. Punktkoormus
Punktkoormust kirjeldavatel kaartidel esitatud väljalaskmed veekogudesse on määratud koodiga. Koodi alusel saab kindlaks määrata väljalaskme omaniku ja väljalaskme kaudu veekogusse juhtiva koormuse iseloomu. Koodi alusel saab päringuid teha keskkonnaregistrist: Väljalaskmete päring keskkonnaregistrist

Alamvesikonnad Lääne-Eesti vesikonnas:
Harju
Läänesaarte
Matsalu
Pärnu

Alamvesikonnad Ida-Eesti vesikonnas:
Peipsi
Viru
Võrtsjärve

Koiva vesikond:
Koiva


2. Hajukoormus
Alamvesikonnad Lääne-Eesti vesikonnas:
Harju
Läänesaarte
Matsalu
Pärnu

Alamvesikonnad Ida-Eesti vesikonnas:
Peipsi
Viru
Võrtsjärve

Koiva vesikond:
Koiva


3. Veevõtust tingitud koormus
Alamvesikonnad Lääne-Eesti vesikonnas:
Harju
Läänesaarte
Matsalu
Pärnu

Alamvesikonnad Ida-Eesti vesikonnas:
Peipsi
Viru
Võrtsjärve

Koiva vesikond:
Koiva


4. Vee vooluhulga muutmisest või hüdromorfoloogilisest kõrvalekaldest tingitud koormus
Alamvesikonnad Lääne-Eesti vesikonnas:
Harju
Läänesaarte
Matsalu
Pärnu

Alamvesikonnad Ida-Eesti vesikonnas:
Peipsi
Viru
Võrtsjärve

Koiva vesikond:
Koiva

5. Vooluveekogude kasutamisel avalduv koormus
Alamvesikonnad Lääne-Eesti vesikonnas:
Harju
Läänesaarte
Matsalu
Pärnu

Alamvesikonnad Ida-Eesti vesikonnas:
Peipsi
Viru
Võrtsjärve

Koiva vesikond:
Koiva


 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.