Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade


Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade põhineb eelnevalt tehtud uuringutel vesikonna tunnuste, vesikonnas avalduvate koormuste ja veekasutustega seotud majanduslike aspektide kohta. Tegemist on vaheetapiga uute veemajanduskavade koostamisel.

Ülevaates tuuakse välja peamised veekogudega seotud probleemid erinevate koormusallikate lõikes ning näidatakse ära veekogumid, kus avalduv koormus võib seada ohtu keskkonnaeesmärkide saavutamise aastal 2021.

Kõikidel oli õigus oluliste veemajandusprobleemide ülevaate ning sellega seotud dokumentide kohta esitada oma ettepanekuid ja vastuväiteid. Avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekute ja vastuväidete ning arutelude tulemuste alusel allolevad dokumendid ajakohastati. Kirjalikult laekunud ettepanekute ja vastuväidete arvestamise ja mittearvestamise  põhjendused ja selgitused.
 
Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade ja sellega seotud muud dokumendid on saadaval allpool. Osa tehnilist materjali on elektroonselt saadaval ainult Keskkonnaministeeriumis, tulenevalt nende materjalide suurest mahust. Viimaste saamiseks tuleks pöörduda Keskkonnaministeeriumi poole vastava sooviga.

Avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekute ja vastuväidete ning arutelude tulemuste alusel ajakohastatakse allolevad dokumendid pärast avaliku väljapaneku lõppu. Kirjalikult laekunud etepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade ja sellega seotud muud dokumendid on saadaval allpool. Osa tehnilist materjali on elektroonselt saadaval ainult Keskkonnaministeeriumis, tulenevalt nende materjalide suurest mahust. Viimaste saamiseks tuleks pöörduda Keskkonnaministeeriumi poole vastava sooviga.

Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade:

 1. Oluliste veemajandusprobleemide ülevaate sissejuhatus ja kokkuvõte
 2. Oluliste veemajandusprobleemide ülevaate terviktekst
 3. Lisa 1 - veekeskkonnale avalduvate koormuse loetelu
 4. Lisa 2 - Koormused (odt dokumendi vormigus tabel)
 5. Lisa 3 - ohustatud põhjaveekogumid
 6. Lisa 4 - ohusolevad veekogumid (odt vormingus tabel)
 7. Lisa 5 - ohusolevad veekogumid (odt vormigus tabel)
 8. Lisa 6 - Ülevaade punktkoormuse poolt ohustatud veekogudest
 9. Lisa 6 - Ülevaade hajukoormuse poolt ohustatud veekogudest
 10. Lisa 6 - Ülevaade veekogudest, mida ohustab veevõtust tingitud koormus
 11. Lisa 6 - Ülevaade veekogudest, mida ohustab vooluhulkade muutmisest tingitud koormus
 12. Lisa 6 - Ülevaade veekogudest, mida ohustab veekogude kasutamisel avalduv koormus

 

Oluliste veemajandusprobleemide ülevaatega seotud dokumendid:
 1. Vesikonna tunnuste analüüsi kokkuvõte
 2. Vesikonna tunnuste analüüsi terviktekst
 3. Veekeskkonnale avalduvate koormuste ülevaate kokkuvõte
 4. Koormuste ülevaate terviktekst ja sellega seotud materjalid
 5. Veekasutuse majandusanalüüsi kokkuvõte
 6. Veekasutuse majandusanalüüsi terviktekst

 


Oluliste veemajandusprobleemide arutamiseks korraldas Keskkonnaministeerium 2013. a. oktoobris 3 avalikku arutelu - need toimusid 15.11.2013 Haapsalus, 19.11.2013 Otepääl ja 22.11.2013 Türil. Aruteludel esitatud materjalide ja arutelu kokkuvõtetega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel.

 


14. jaanuaril 2014 toimus oluliste veemajandusprobleemide ülevaate avaliku väljapaneku käigus viimane arutelu Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis.

Arutelul esitatud ettekanded:

 1. Veemajanduskomisjoni nõupidamise ja oluliste veemajandusprobleemide ülevaate avaliku arutelu päevakava
 2. Vete seisund 2013
 3. Keskkonnaameti ülevaade veemajanduskavade rakendamisest
 4. Keskkonnaameti ülevaade kaasamisest
 5. Ülevaade veekeskkonnale avalduvast koormusest
 6. Keila jõe uuringu tulemuste ülevaade
 7. Keila jõe halvas seisundis veekogumid
 8. Olulised veemajandusprobleemid

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.